Kementerian Industri Utama akan mengadakan Kempen Sayangi Sawit Malaysia sepanjang tahun 2019 untuk memupuk semangat kecintaan dan kebanggaan ke atas minyak sawit serta penghargaan terhadap sumbangan minyak sawit Malaysia kepada ekonomi Negara. Kempen ini juga akan memberi pendedahan kepada rakyat Malaysia mengenai kebaikan dan khasiat minyak sawit Malaysia serta peranannya dalam aspek pemeliharaan alam sekitar.

Logo kempen juga telah dilancarkan pada 8 Januari 2019 oleh YB Teresa Kok

 

Objektif
Objective
  1. Untuk memupuk kebanggaan negara dan penghargaan yang lebih tinggi terhadap minyak sawit Malaysia, yang memberi tumpuan kepada kepentingan sosio-ekonomi, kesihatan, pemakanan, dan aplikasi makanan dan bukan makanan.
  2. Memerangi kempen anti minyak sawit yang membahayakan kehidupan rakyat, semua rakyat Malaysia perlu tahu dan sayangi minyak sawit.
Tarikh Pelancaran
Launching Date
 8 Januari 2019
Hashtag #lovemypalmoil, #sayangisawitku
Website https://lovemypalmoil.com.my/  

Logo Kempen

Campaign Logo's 

 FA Logo 27Dec BM FA Logo 27Dec ENG
 Video  Perutusan Perdana Menteri
   Pelancaran