mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter youtube faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Mei 2021

 

Jan April

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Mei

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - April 2021

 

Jan April

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - April

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Mac 2021 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Mac

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371