faqcontact complaintssitemap pdpk 

Poket Stat 2019KPPK/ MPIC telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats pada 7 April 2020. Penerbitan Pocket Stats MPI antara lain mengandungi maklumat perangkaan utama sektor agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh MPIC pada tahun 2019.

Sila klik link berikut untuk muat turun dokumen < Agrikomoditi Poket Statistik 2019 >NEW

 **Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.