mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter youtube faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

 tksuk1

 

 

Encik Mad Zaidi bin Mohd Karli
Timbalan Ketua Setiausaha (Perladangan dan Komoditi)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

Alamat Rasmi:
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Perladangan dan Komoditi)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No.15, Aras 10,
Persiaran Perdana, Presint 2
62654 W.P Putrajaya.

Emel : zaidi@ mpic.gov.my
No. Telefon: 03-88803368

 
   

Makluman: Untuk temujanji sila hubungi Pejabat TKSU(K) melalui telefon, emel atau surat bertulis kepada:

Cik Noor Syafinaz Amelia binti Zainudin
Pembantu Setiausaha Pejabat
patksuk@ mpic.gov.my
03-88803368