faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

MPIC telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats secara berkala bermula pada tahun 2020. Penerbitan ini  mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh MPIC

# TahunVersiMuat Turun
1  Front Page Q1 2020 2020 Q2/2020 Pocket Stats Q2/2020  NEW
2 Front Page Q1 2020 2020 Q1/2020 Pocket Stats Q1/2020  
3 Poket Stat 2019 2019 2019 Poket Statistik 2019 

**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803429 
Emel :