faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

PKP

logo mpic hd hitam bm
SEKTOR AGRIKOMODITI - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI


A - GARIS PANDUAN (SOP) PEMBUKAAN SEMULA EKONOMI

sop Slide2

sop Slide3

sop Slide4

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5


 B - SENARAI AKTIVITI YANG DILARANG

Slide1

Slide2

Slide3


Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:
Talian Hotline MPIC : 03-8880 3498 
  Emel Hotline MPIC :