mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter youtube faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

APLIKASI MUDAH ALIH/ MOBILE APPSAPLIKASI MUDAH ALIH/ MOBILE APPS

 SENARAI PERKHIDAMATAN DALAM TALIAN

Senarai Perkhidmatan Dalam Talian yang telah disediakan secara End to End (E2E) dengan pengguna sama ada di Kementerian atau Agensi. Status pencapaian perkhidmatan E2E MPIC dan agensi sehingga 30 Dis 2020 adalah sebanyak 84.78%.

  PEMILIK PERKHIDMATAN UTAMA

NAMA SISTEM

NAMA PERKHIDMATAN

URL

SASARAN PENGGUNA

1. KEMENTERIAN Information & Knowledge Exchange Sistem e-Parlimen Pangkalan Data Parlimen Kementerian http://eparlimen.mpi.gov.my G2C
2. KEMENTERIAN Information & Knowledge Exchange Sistem Pangkalan Data Pekebun Kecil Pangkalan Data Pekebun Kecil http://pdpk.mpi.gov.my G2B
3. LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) Import Control DRC-eLIMs (Latex) PENDAFTARAN SAMPEL LATEK, PENYEMAKAN KEPUTUSAN UJIAN SAMPEL http://www3.lgm.gov.my/drcelims/ G2B
4. LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)   Hevea Shoppe PEMBELIAN BUKU/RISALAH BERKAITAN GETAH (HEVEA SHOPPE) http://rios.lgm.gov.my/cms/ebookshop/index.jsp G2C
5. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Business Registration, Permits & Licensing E-LICENSES Pengurusan Pelesenan Tembakau e-lesen.lktn.gov.my G2B
6. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Business Registration, Permits & Licensing E-PERMIT Permohonan Kelulusan Permit Tembakau epermit.dagangnet.com G2C
7. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Accommodation Services RESERVATION OF PREMIS AND LKTN FACILITIES Tempahan Premis dan Fasiliti LKTN e-booking.lktn.gov.my G2C
8. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) E-Commerce KENAFMALL Sistem Pemasaran Produk LKTN kenafmall.com G2C
9. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Business Registration, Permits & Licensing E-PEMBEKAL Sistem Pendaftaran Pembekal e-service.lktn.gov.my/epembekal G2C
10. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Recruitment JOBSONLINE LKTN Sistem Permohonan Jawatan Kosong Online jobsonline.lktn.gov.my G2C
11. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Recruitment Sistem E-Jawatan MPB Permohonan Jawatan Kosong MPB ejawatan.mpb.gov.my G2C
12. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Assessment Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) Permohonan Pemeriksaan Gred Lada grading.mpb.gov.my G2B
13. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Export Control Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) Semakan Status Permohonan Pemeriksaan Gred Lada grading.mpb.gov.my G2B
14. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Business Registration, Permits & Licensing Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) Permohonan Permit Import & export Lada grading.mpb.gov.my G2B
15. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Remuneration Management Sistem Staff Portal MPB Semakan Penyata Gaji Pekerja staffportal.mpb.gov.my G2E
16. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Training & Development Sistem E-Latihan MPB Pengurusan Latihan Kakitangan training.mpb.gov.my G2E
17. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Research & Development Sistem Pangkalan Genetik Lada Semakan Data Genetik Tanaman Lada mpts.mpb.gov.my G2C
18. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Information & Knowledge Exchange Sistem Maklumat Industri Lada Semakan Harga Lada info.mpb.gov.my G2C
19. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Vocational Education eLearning Pengurusan Pembelajaran MTIB (WISDEC) http://elearning.mtib.gov.my/ G2C
20. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Electronic Commerce eMall@MTIB Portal Penjualan Penerbitan MTIB https://emall.mtib.gov.my G2C
21. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Business Registration, Permits and Licensing
BRM005.002.003 Collections and Receivables
MTIB Core System (MCS) eAkaun Pengeksport - Penambahan dan Rujukan Transaksi Akaun Pengeksport http://mcs2.mtib.gov.my/ G2C
22. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Business Registration, Permits and Licensing MTIB Core System (MCS) eKD/Preservative - Permohonan dan maklumat sokongan sijil KD/ Preservatives dan CITES http://mcs2.mtib.gov.my/ G2B
23. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM001.003.001 Export Control/
BRM001.003.002 Import Control /
BRM001.001.005 Industry Development and Assistance
MTIB Core System (MCS) ePemeriksaan Fizikal - Permohonan dan Pengendalian Pemeriksaan Fizikal http://mcs2.mtib.gov.my/ G2C
24. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM001.001.001 Business Registration, Permits and Licensing/ BRM001.003.001 Export Control/
BRM001.003.002 Import Control
MTIB Core System (MCS) ePelesenan - Permohonan Lesen Eksport http://mcs2.mtib.gov.my/ G2B
25. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM001.001.005 Industry Development and Assistance MTIB Core System (MCS) ePemeringkat - Permohonan Pemeringkatan Kayu http://mcs2.mtib.gov.my/ G2B
26. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM001.001.001 Business Registration, Permits and Licensing MTIB Core System (MCS) ePendaftaran - Permohonan Pendaftaran Syarikat (Pengeksport, Pembekal, Pengimport) http://mcs2.mtib.gov.my/ G2B
27. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM001.001.001 Business Registration, Permits and Licensing / BRM001.001.005 Industry Development and Assistance MTIB Core System (MCS) eCITES - Permohonan Permit Eksport/Import dan Re-Eksport CITES http://mcs2.mtib.gov.my/ G2B
28. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM005.005.007 Library Management Intergrated Library Management Utility (ILMU) Pengurusan Koleksi Pusat Sumber MTIB http://resourcecenter.mtib.gov.my G2C
29. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM004.002.002 Statistical Compilation and Analysis,
BRM004.002.004 Statistics Coordination,
BRM004.002.005 Statistics Dissemination
MyTIS Pengurusan Maklumat Strategik, Statistik Perkayuan dan Gudang Data MTIB http://mytis.mtib.gov.my G2C
30. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM001.001.006 Small/Medium Business Development and Assistance Risk Profiling and Star Rating Model (MyRisk) Perkhidmatan Penarafan Risiko Keselamatan Syarikat Perkayuan https://myrisk.mtib.gov.my/portal/index G2B
31. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BRM005.002.008 Payments SPPLH Pengurusan Pinjaman Ladang Hutan http://myspplh.mtib.gov.my/myclaim/login.php G2C

  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: Unit Perancangan Strategik dan Pentadbiran 
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)

 SENARAI APLIKASI MUDAH ALIH

No. Agensi Nama Aplikasi    
1.   Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK)
Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC)
MPIC MYHARGA MPIC PDPK  
2. sawit
Lembaga Minyak Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
 MPOB Secure    
3. sawit
Lembaga Getah Malaysia (LGM)/
Malaysian Rubber Board (MRB)
  MRB EBANTUAN MRB EBANTUAN
3. sawit
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia/
Malaysian Timber Industry Board (MTIB)
     
4. sawit Lembaga Koko Malaysia (LKM)/
Malaysian Cocoa Board (MCB)

MCB ECOCOA MCB PETANI  
5. sawit
Lembaga Lada Malaysia/
Malaysian Pepper Board (MPB)

 MPB DRLADA  MPB PANDUAN  MPB NutriLada
6. sawit Lembaga Kenaf & Tembakau Negara (LKTN)/ 
National Kenaf and Tobacco Board

     
7. sawit Majlis Minyak Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Council (MPOC) 
 MPOCC Trace    
8. sawit Majlis Getah Malaysia/
Malaysian Rubber Council (MRC) 
     
9. sawit Majlis Kayu Kayan Malaysia/
Malaysian Timber Council (MTC) 
MTC woodwizard

MTC Wood Wizard

   
10. sawit Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC) 
     
11. sawit Majlis Pensijilan Kayu Malaysia/
Malaysian Timber Certification Council (MTCC)
     
12.  sawit  Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia/ Institute of Malaysian Plantation and Commodities (IMPAC)