mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter youtube faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) telah menerbitkan pelbagai laporan/ kajian/ dasar/ pelan sama ada menggunakan kepakaran dalaman atau kepakaran konsultan luar. Berikut merupakan sebahagian penerbitan yang boleh dimuat turun: 

Nota/ Notes: Dokumen ini di dalam Bahasa Melayu sahaja. This documents are in Bahasa Malaysia sahaja.

Buletin KomoditiLaporan TahunanLaporan PencapaianLain-lain

Buletin Komoditi

Buletin Komoditi Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) diterbitkan oleh UKK secara 2 kali setahun

#TahunEdisiVersi Flipbook Versi PDF
1. 2021 Keempat Buletin Edisi 2 Lihat  Lihat 
2. 2021 Ketiga Buletin Edisi 2 Lihat  Lihat 
 3.  2021 Kedua Buletin Edisi 2   Lihat   Lihat 
 4.  2021 Pertama Buletin Edisi 1   Lihat    Lihat


Laporan Tahunan

Buku Laporan Tahunan Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) diterbitkan oleh UKK secara berkala setiap tahun bermula dari tahun 2016

#Laporan TahunanTahunVersi Flipbook Versi PDF
 1.  Akan datang 2021    
 2.  Akan datang 2020   Muat Turun  
 3.  LT 2018 2019   Muat Turun 
 4.  LT 2019 2018   Muat Turun 
 5.
LT 2017
2017    Muat Turun
 6.  LT 2016 2016 Muat Turun   
7. LT 2015 2015   Muat Turun
8. LT 2014 2014   Muat TurunKad Laporan Pencapaian

MPIC telah menerbitkan Buku Pencapaian Malaysia Prihatin Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) bagi tahun 2021. Penerbitan ini mengandungi pencapaian utama sektor Agrikomoditi, Kementerian dan Agensi sepanjang setahun pentadbiran. 

#Kad LaporanTempohVersi FlipbookMuat Turun
1  Q4 2020
2019-2021

Versi Flipbook 

Versi Imej

Lain-lain

# NAMATahun/ Versi/ TempohPenerbit/ BahagianMuat Turun
 1. Laporan Buruh KAJIAN MENYELURUH SITUASI BURUH SEKTOR SAWIT MALAYSIATHE EMPLOYMENT SURVEY IN PALM OIL PLANTATIONS, MALAYSIA,2018 2018 PSA, KPPK  Muat Turun 
 4. PAN PELAN ANTI RASUAH NASIONAL 2019-2023 JPM/ UI, KPPK  Muat Turun

 


Untuk maklumat lanjut berkaitan penerbitan, sila emelkan atau hubungi:

Seksyen Hal Ehwal Korporat
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803324
Emel :