faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Bil.PerolehanTarikh IklanTarikh TutupStatus
1. Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Waranti) Peralatan ICT 2020 Yang Mesra Alam di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) 05/06/2020 12:00 PM 27/06/2020 12:00 PM Dibatalkan
2. Perkhidmatan Merekabentuk dan Membangunkan Sistem dan Aplikasi Mobil Serta Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah Perkakasan dan Perisian ICT Bagi Sistem Aplikasi Pengurusan Pelesenan Biobahan Api (E-LesenBBA) di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) 05/06/2020 12:00 PM 18/06/2020 12:00 PM Dibatalkan
 3.  Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun, Mengkonfigurasi, Menguji,
Mentauliah dan Menyelenggara Sistem Aplikasi dan Aplikasi Mobil Serta Perisian ICT Bagi Projek
Platform Perkongsian Data Komoditi Termasuk Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Perkakasan Bukan ICT di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
16/03/2020 12:00 PM 15/06/2020 12:00 PM Ditutup
4.  Perkhidmatan Merekabentuk dan Membangunkan Sistem dan Aplikasi Mobil Serta Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah Perkakasan dan Perisian ICT Bagi Sistem Aplikasi Pengurusan Pelesenan Biobahan Api (E-LesenBBA) di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) 07/08/2020 12:00 PM 21/08/2020 12:00 PM Baru

Untuk maklumat lanjut sila layari Papan Kenyatan Portal Rasmi E-Perolehan Kerajaan Malaysia atau emelkan ke:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Pembangunan dan Kewangan (PPK) ()
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)