mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter  faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

 PERKHIDMATAN DALAM TALIAN END-TO-END (E2E)

AGENSI

PERKHIDMATAN UTAMA

NAMA SISTEM

NAMA PERKHIDMATAN

URL

SASARAN PENGGUNA

KEMENTERIAN Information & Knowledge Exchange Sistem e-Parlimen Pangkalan Data Parlimen Kementerian http://eparlimen.mpi.gov.my G2C

KEMENTERIAN

Information & Knowledge Exchange

Sistem Pangkalan Data Pekebun Kecil

Pangkalan Data Pekebun Kecil

http://pdpk.mpi.gov.my

G2B

LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)

Import Control

DRC-eLIMs (Latex)

PENDAFTARAN SAMPEL LATEK, PENYEMAKAN KEPUTUSAN UJIAN SAMPEL

http://www3.lgm.gov.my/drcelims/

G2B

LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)

 

Hevea Shoppe

PEMBELIAN BUKU/RISALAH BERKAITAN GETAH (HEVEA SHOPPE)

http://rios.lgm.gov.my/cms/ebookshop/index.jsp

G2C

LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

Business Registration, Permits & Licensing

E-LICENSES

Pengurusan Pelesenan Tembakau

e-lesen.lktn.gov.my

G2B

LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

Business Registration, Permits & Licensing

E-PERMIT

Permohonan Kelulusan Permit Tembakau

epermit.dagangnet.com

G2C

LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

Accommodation Services

RESERVATION OF PREMIS AND LKTN FACILITIES

Tempahan Premis dan Fasiliti LKTN

e-booking.lktn.gov.my

G2C

LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

E-Commerce

KENAFMALL

Sistem Pemasaran Produk LKTN

kenafmall.com

G2C

LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

Business Registration, Permits & Licensing

E-PEMBEKAL

Sistem Pendaftaran Pembekal

e-service.lktn.gov.my/epembekal

G2C

LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

Recruitment

JOBSONLINE LKTN

Sistem Permohonan Jawatan Kosong Online

jobsonline.lktn.gov.my

G2C

LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Recruitment

Sistem E-Jawatan MPB

Permohonan Jawatan Kosong MPB

ejawatan.mpb.gov.my

G2C

LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Assessment

Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP)

Permohonan Pemeriksaan Gred Lada

grading.mpb.gov.my

G2B

LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Export Control

Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP)

Semakan Status Permohonan Pemeriksaan Gred Lada

grading.mpb.gov.my

G2B

LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Business Registration, Permits & Licensing

Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP)

Permohonan Permit Import & export Lada

grading.mpb.gov.my

G2B

LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Remuneration Management

Sistem Staff Portal MPB

Semakan Penyata Gaji Pekerja

staffportal.mpb.gov.my

G2E

LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Training & Development

Sistem E-Latihan MPB

Pengurusan Latihan Kakitangan

training.mpb.gov.my

G2E

LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Research & Development

Sistem Pangkalan Genetik Lada

Semakan Data Genetik Tanaman Lada

mpts.mpb.gov.my

G2C

LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Information & Knowledge Exchange

Sistem Maklumat Industri Lada

Semakan Harga Lada

info.mpb.gov.my

G2C

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

Vocational Education

eLearning

Pengurusan Pembelajaran MTIB (WISDEC)

http://elearning.mtib.gov.my/

G2C

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

Electronic Commerce

eMall@MTIB

Portal Penjualan Penerbitan MTIB

https://emall.mtib.gov.my

G2C

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

Business Registration, Permits and Licensing
BRM005.002.003 Collections and Receivables

MTIB Core System (MCS)

eAkaun Pengeksport - Penambahan dan Rujukan Transaksi Akaun Pengeksport

http://mcs2.mtib.gov.my/

G2C

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

Business Registration, Permits and Licensing

MTIB Core System (MCS)

eKD/Preservative - Permohonan dan maklumat sokongan sijil KD/ Preservatives dan CITES

http://mcs2.mtib.gov.my/

G2B

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM001.003.001 Export Control/
BRM001.003.002 Import Control /
BRM001.001.005 Industry Development and Assistance

MTIB Core System (MCS)

ePemeriksaan Fizikal - Permohonan dan Pengendalian Pemeriksaan Fizikal

http://mcs2.mtib.gov.my/

G2C

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM001.001.001 Business Registration, Permits and Licensing/ BRM001.003.001 Export Control/
BRM001.003.002 Import Control

MTIB Core System (MCS)

ePelesenan - Permohonan Lesen Eksport

http://mcs2.mtib.gov.my/

G2B

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM001.001.005 Industry Development and Assistance

MTIB Core System (MCS)

ePemeringkat - Permohonan Pemeringkatan Kayu

http://mcs2.mtib.gov.my/

G2B

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM001.001.001 Business Registration, Permits and Licensing

MTIB Core System (MCS)

ePendaftaran - Permohonan Pendaftaran Syarikat (Pengeksport, Pembekal, Pengimport)

http://mcs2.mtib.gov.my/

G2B

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM001.001.001 Business Registration, Permits and Licensing / BRM001.001.005 Industry Development and Assistance

MTIB Core System (MCS)

eCITES - Permohonan Permit Eksport/Import dan Re-Eksport CITES

http://mcs2.mtib.gov.my/

G2B

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM005.005.007 Library Management

Intergrated Library Management Utility (ILMU)

Pengurusan Koleksi Pusat Sumber MTIB

http://resourcecenter.mtib.gov.my

G2C

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM004.002.002 Statistical Compilation and Analysis,
BRM004.002.004 Statistics Coordination,
BRM004.002.005 Statistics Dissemination

MyTIS

Pengurusan Maklumat Strategik, Statistik Perkayuan dan Gudang Data MTIB

http://mytis.mtib.gov.my

G2C

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM001.001.006 Small/Medium Business Development and Assistance

Risk Profiling and Star Rating Model (MyRisk)

Perkhidmatan Penarafan Risiko Keselamatan Syarikat Perkayuan

https://myrisk.mtib.gov.my/portal/index

G2B

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

BRM005.002.008 Payments

SPPLH

Pengurusan Pinjaman Ladang Hutan

http://myspplh.mtib.gov.my/myclaim/login.php

G2C