mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter  faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

KENYATAAN MEDIA

SISTEM BAMBOO STICK DAN DRIPPING KAEDAH INOKULASI TERBAIK PENGHASILAN GAHARU

1. Lawatan kerja YB Dato’ Dr Mohd Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) ke Ladang Karas, Jasin di Melaka adalah untuk melihat kaedah inokulasi terbaik berdasarkan sample kajian yang dilakukan ladang ini sejak November 2017. Kajian telah dilakukan ke atas 100 batang pokok oleh dua penyelidik dengan keseluruhan peruntukan berjumlah RM100,000. Kos yang dibelanjakan untuk inokulasi adalah RM210 per pokok.

2. Berdasarkan kajian tersebut, kaedah inokulasi terbaik adalah menggunakan sistem Bamboo Stick dan Dripping berbanding beberapa kaedah inokulasi lain seperti:-
i. Direct Induce menggunakan chemjet
ii. Bag Dripping System
iii. Bottle Inducement
Kedua-dua kaedah tersebut dilihat paling berkesan dan menghasilkan kuantiti Gaharu paling optimum dengan kos yang efektif. Ini dapat dilihat dengan penghasilan Gaharu teras secara purata sebanyak 5kg bagi setiap pokok dengan nilai jualan pasaran RM800/kg.
3. Setelah dua tahun MTIB dengan kerjasama UPEN Melaka melakukan kajian inokulasi itu mulai 2017, kini hasil yang komprehensif berkaitan penghasilan Gaharu dan pati minyak Gaharu (PMG) bagi setiap kaedah tersebut. Langkah ini seterusnya akan memanfaatkan penanam-penanam Karas bagi menjalankan proses inokulasi terbaik bagi penghasilan Gaharu.

4. Diharapkan perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh para usahawan Gaharu yang aktif di Malaysia. Jumlah pengeksport/pengimport Gaharu yang berdaftar dengan MTIB adalah sebanyak 13 syarikat, 22 syarikat/individu telah direkodkan sebagai PMG dan lebih 50 syarikat telah dikenal pasti sebagai pengusaha produk Gaharu di seluruh Malaysia.

5. Hasil kajian ini akan dijadikan penanda aras serta rujukan bagi MTIB dan Kementerian untuk merangsang pertumbuhan industri Gaharu di Malaysia khususnya menerusi Projek Bantuan Inokulasi yang telah dirangka di bawah Rancangan Malaysia ke-12 yang mana jika diluluskan akan memanfaatkan hampir 500 pengusaha Karas dan Gaharu di negara ini kelak.

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
Jasin, Melaka
15 Julai 2020