faqcontact complaintssitemap pdpk 

INFO SIARAN MEDIAKEMENTERIAN PERUSAHAAN
PERLADANGAN DAN KOMODITI

KENYATAAN MEDIA

LAWATAN KERJA YB TUAN WILLIE MONGIN, TIMBALAN MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI KE KOTA SAMARAHAN, SARAWAK BAGI MENINJAU KEMAJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOKO

 

1. Pada hari ini, 5 Jun 2020, YB Tuan Willie Mongin, Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah melawat Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko, Lembaga Koko Malaysia di Kota Samarahan, Kuching, Sarawak bagi meninjau perkembangan dan kemajuan terkini pembangunan kompleks SARA Cocoa Cluster.

2. SARA Cocoa Cluster merupakan kawasan penanaman koko yang tertumpu di Sebuyau, Asajaya, Kota Samarahan dan Padawan yang turut melibatkan kawasan parlimen Puncak Borneo. SARA Cocoa Cluster ini dicadangkan untuk diperluaskan lagi sehingga merangkumi kawasan Tebedu dan Serian. Di negeri Sarawak, keluasan tanaman koko adalah seluas 860 hektar dengan seramai 1,138 orang pekebun kecil koko.

3. Program Pembangunan Rantaian Cocoa Cluster merupakan game changer di peringkat huluan koko yang telah dirangka oleh Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) dan dilaksanakan mengikut konsep Farm to Table iaitu model beans to chocolate.

4. Melalui pelaksanaan program ini, pengeluaran biji koko dan pendapatan pengusaha-pengusaha koko serta komuniti setempat dapat ditingkatkan. Pekebun kecil koko pula diberi bantuan subsidi bagi tanaman baru yang berpotensi untuk dimajukan. Selain itu, bantuan turut diberikan kepada pekebun kecil yang hendak meluaskan kebun atau menggantikan kebun yang tidak lagi ekonomik untuk diselenggarakan. Sebanyak RM12.8 juta telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 bagi tujuan ini.

5. Di bawah Pakej Rangsangan PRE PRIHATIN 2020, Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak RM2.69 juta bagi 3,895 hektar kebun koko dalam bentuk bantuan input pertanian kepada 4,943 pekebun kecil koko yang layak. Pemberian bantuan ini diharap dapat membantu pekebun kecil koko yang terkesan akibat penularan wabak COVID 19 bagi tujuan penyelenggaraan kebun.

6. Kementerian melalui Lembaga Koko Malaysia akan terus membantu pekebun kecil koko dan melaksanakan program-program bersesuaian untuk meningkatkan kemajuan industri koko. Adalah diharapkan agar usaha ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil koko dan seterusnya pembangunan industri koko negara.

 

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
6 Jun 2020


KENYATAAN MEDIA

SUMBANGAN KEPADA TABUNG BANTUAN COVID-19 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (KPPK)

1. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) telah menerima sumbangan sebanyak RM467,000.00 daripada Persatuan Penapis Minyak Sawit Malaysia (PORAM) pada 20 Mei 2020 yang lalu bagi Tabung Bantuan COVID-19 KPPK.


2. YB Dato' Dr. Mohd Khairuddin bin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah menerima cek sumbangan tersebut yang disampaikan oleh YBhg. Tuan Haji Jamil Haron, Pengerusi PORAM dalam satu majlis ringkas yang diadakan di kementerian di Putrajaya.


3. Sumbangan ini adalah demi menyatakan komitmen dan keprihatinan ahli-ahli PORAM dalam usaha membantu masyarakat yang terjejas sumber pendapatan dan menghadapi masalah ekonomi kesan daripada Pandemik COVID-19.


5. Turut hadir sama Encik Teo Beng Chuan, Ketua Pegawai Eksekutif PORAM, Encik V. Chandra Naidu, Pengurus Besar PGEO Marketing Sdn. Bhd dan Encik Khoo Heng Suan, Timbalan Pengarah Eksekutif Lam Soon Bhd dan Encik Mad Zaidi Mohd Karli, Timbalan Ketua Setiausaha (Komoditi) KPPK.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PUTRAJAYA
22 MEI 2020

 

 

 

KENYATAAN MEDIA 

YB DATO’ DR MOHD KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI

MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

BERHUBUNG PENGIMPORTAN SEMULA MINYAK SAWIT MENTAH MALAYSIA OLEH INDIA

 

 1. India merupakan antara rakan dagang terpenting Malaysia dalam sektor agrikomoditi. Perkara ini terbukti di mana India telah menjadi pengimport terbesar minyak sawit dan produk berasaskan sawit pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 4.5 juta tan minyak sawit dan produk berasaskan sawit berjumlah RM9.8 bilion. Jumlah eksport ini meningkat kira-kira 67% berbanding tahun 2018 dengan jumlah eksport sebanyak 2.7 juta tan. 
 2. Namun begitu, beberapa siri peristiwa telah mencetuskan trend kejatuhan mendadak dalam eksport minyak sawit Malaysia ke India. Sepanjang suku pertama tahun 2020, kebanyakan import minyak sawit oleh India adalah dari negara pengeluar lain. Berdasarkan data Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), eksport minyak sawit Malaysia ke India pada bulan Januari – April 2020 telah menunjukkan penurunan drastik hampir 94% kepada 96,145 tan berbanding tempoh yang sama pada tahun 2019, iaitu 1.6 juta tan. 
 3. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi bersama MPOB dan Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) telah giat berusaha sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan mengadakan beberapa siri rundingan secara maya untuk menarik pengimport dari India agar membeli minyak sawit Malaysia. 
 4. Perubahan pendirian Kerajaan India yang tidak melanjutkan sekatan import terhadap minyak sawit ditapis juga telah membantu peningkatan import oleh negara berkenaan. Kerajaan Malaysia menyambut baik tindakan India untuk tidak memperbaharui arahan tersebut pada 4 Mac 2020. Di samping itu, kesediaan Kerajaan Malaysia untuk memastikan jurang dagangan yang sebelum ini menjadi isu juga merupakan faktor penting peningkatan tersebut. 
 5. Selain itu, salah satu sebab peningkatan import adalah kerana harga pasaran minyak sawit mentah yang kini berada di bawah paras percukaian duti eksport Malaysia. MPOC sentiasa memantau pasaran dan mendapati terdapat peningkatan signifikan sebanyak 47% minyak sawit yang didagangkan di Bursa Malaysia dengan peningkatan 66,427 lot semalam berbanding purata 45,200 lot setiap hari sepanjang minggu lalu. 
 6. Perkembangan hubungan diplomatik kini bertambah baik dengan kontrak belian minyak sawit bagi bulan Jun dan Julai 2020. Kerajaan menjangkakan situasi ini akan memberikan impak positif ke atas industri sawit dan ekonomi negara. Industri sawit negara memberikan pendapatan kepada hampir 500 ribu pekebun kecil sawit termasuk kira-kira 258 ribu pekebun kecil persendirian. 
 7. Kerajaan juga menjangkakan perkembangan baik ini akan mengukuhkan harga minyak sawit di pasaran dengan kembalinya pengimport India membeli minyak sawit daripada Malaysia. Semoga dengan perkembangan terbaharu ini, India akan terus mengimport minyak sawit Malaysia bagi memenuhi keperluan minyak sayuran dan lelemak negara tersebut. 
 8. Di kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahawa Kerajaan Malaysia komited untuk menjaga hubungan baik dengan Kerajaan India bagi meningkatkan lagi hubungan diplomatik dan perdagangan kedua-dua negara. Hubungan ini perlu supaya kepentingan kedua pihak dapat dipelihara dan rakyat dapat menikmati hasilnya. 

 

YB DATO’ DR MOHD KHAIRUDDIN AMAN RAZALI

MENTERI PERUSHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

PUTRAJAYA

21 MEI 2020

 

 

KENYATAAN MEDIA

YB DATO’ DR MOHD KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI
MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

BERHUBUNG PELAKSANAAN INSENTIF PENGELUARAN GETAH (IPG) KEPADA PEKEBUN KECIL GETAH SEHINGGA MAC 2020

1. Pada hari ini, 20 Mei 2020, YB Dato’ Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) telah memaklumkan kepada Jemaah Menteri mengenai pelaksanaan Insentif Pengeluaran Getah (IPG) kepada pekebun kecil getah sehingga Mac 2020.


2. IPG merupakan salah satu bentuk bantuan khas yang diberikan oleh Kerajaan bagi menangani impak kejatuhan harga getah ke atas pendapatan pekebun kecil getah supaya mereka terus menjalankan aktiviti penorehan bagi menyokong industri getah negara.


3. IPG mula dilaksana sejak September 2015 dengan Paras Harga Pengaktifan (PHP) IPG terkini pada harga Standard Malaysian Rubber (SMR) 20 sebanyak RM6.10 sekilogram atau harga getah sekerap (cuplump) sebanyak RM2.50 sekilogram. IPG akan teraktif apabila harga purata bulanan SMR20 atau cuplump di bawah PHP tersebut. Pekebun kecil akan dibayar IPG berdasarkan perbezaan harga PHP dan harga semasa cuplump.


4. Bagi tempoh September 2015 sehingga Mac 2020, Kerajaan telah membuat pembayaran IPG sebanyak RM282.3 juta bagi 462.7 juta kilogram getah merangkumi 2.0 juta tuntutan di seluruh Malaysia. Pekebun kecil yang layak menuntut IPG perlu memiliki kad Permit Autoriti Transaksi Getah (PAT-G) yang mana sehingga bulan Mac 2020, sebanyak 456,421 kad PAT-G telah didaftarkan di seluruh Malaysia.


5. Walau bagaimanapun, Kementerian mendapati bahawa pekebun kecil yang menuntut IPG adalah rendah dan dianggarkan secara purata hanya 12.4% sahaja. Sehubungan itu, Kementerian melalui Lembaga Getah Malaysia (LGM) akan memperkasa dan menambahbaik mekanisme IPG agar hasrat Kerajaan untuk membela nasib pekebun kecil lebih terbela di bawah Kerajaan yang prihatin.


6. Dalam hal ini, LGM sedang giat mempromosikan penggunaan RRIMNIAGA di kalangan pembeli getah berlesen bagi memudahkan pekebun kecil. Mereka tidak perlu lagi menuntut IPG kerana semua transaksi penjualan dan pembelian getah akan direkodkan di dalam pangkalan data LGM. Rekod tersebut akan disemak oleh LGM dan sekiranya layak, IPG akan terus disalurkan ke dalam akaun pekebun kecil.


7. Dengan adanya penggunaan teknologi seperti ini secara meluas, adalah dijangkakan pekebun kecil akan banyak menerima manfaat sejajar dengan hasrat Kementerian untuk memperkasa pekebun kecil dan membangunkan industri getah negara ke tahap yang lebih tinggi.

YB DATO’ DR MOHD KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI
MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
20 MEI 2020
PUTRAJAYA

 

 

 

 

KENYATAAN MEDIA

KUNJUNGAN HORMAT OLEH SEKRETARIAT COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES (CPOPC) KE ATAS

YB MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

 

 1. Pada 19 Mei 2020, YB Dato’ Dr Mohd Khairuddin Bin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) telah menerima kunjungan hormat oleh YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron, Pengarah Eksekutif, Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
 1. CPOPC yang merupakan organisasi pengeluar sawit telah ditubuhkan bersama oleh Malaysia dan Indonesia pada tahun 2015 bagi memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan industri sawit. Sebagai negara pengeluar terbesar dan kedua terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia berusaha untuk mencari kesepakatan dalam membangunkan industri sawit dan menjaga kepentingan industri berkenaan kepada kedua-dua negara.  Dalam tempoh terdekat, Columbia dan Ghana dijangka akan menyertai CPOPC secara rasmi. Beberapa negara lagi telah menunjukkan minat untuk menganggotai CPOPC yang kini dipengerusikan oleh Malaysia sehingga 31 Disember 2020.
 1. Semasa sesi kunjungan hormat, pelbagai isu berkaitan dengan industri sawit telah dibincangkan yang antara lain seperti:
 • usaha mempertingkatkan kerjasama Malaysia dengan CPOPC;
 • komitmen dan tindakan Malaysia dalam memperjuangkan isu-isu berkaitan kempen anti-minyak sawit bagi menjaga kepentingan industri sawit; dan
 • cadangan mengatasi isu berkaitan harga minyak sawit mentah rendah yang memberi kesan kepada pihak berkepentingan terutama pekebun-pekebun kecil dan pihak industri.
 1. KPPK turut menzahirkan penghargaan kepada Sekretariat CPOPC dan berharap ia akan menjadi jambatan kepada hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

19 MEI 2020