mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter youtube faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

Profile_YBTM_II


Makluman: Untuk temujanji sila hubungi Pejabat YBTM  melalui telefon, emel atau surat bertulis kepada:

Puan Nurul Shuhada binti Abu Bakar
Setiausaha Pejabat
paybtm2@ mpic.gov.my
03-88803388

Alamat Pejabat
Pejabat YB Timbalan Menteri YB Datuk Willie Mongin
Aras 12, No. 15,
Persiaran Perdana, Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA
ybtm2@ mpic.gov.my