faqcontact complaintssitemap pdpk 

INFO UCAPAN

UCAPAN YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
MAJLIS TAKLIMAT MSPO DAN SESI DIALOG BERSAMA PENANAM SAWIT SELANGOR
7 OGOS 2019 (RABU), 3.30 – 5.30 PETANG
DEWAN TAN SRI NOH OMAR,TG KARANG, SELANGOR


Yang Berhormat Puan Rozana Zainal Abidin
Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang

Yang Berusaha Encik Chew Jit Seng
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC)

Yang Berusaha Dr. Ramle Moslim
Pengarah Bahagian Penyelidikan Integrasi dan Pengembangan
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Tuan-tuan dan puan-puan,

Selamat Petang, Salam Sejahtera dan Salam Sayangi Sawitku.

Terlebih dahulu, saya mengalu-alukan dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama hadir menjayakan program ini. Sesungguhnya kehadiran dan penglibatan tuan-tuan dan puan-puan menunjukan minat dan komitmen dalam menyahut seruan Kerajaan bagi mendapatkan pensijilan MSPO. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MPOCC) selaku penganjur bersama kerana telah berjaya menganjurkan Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan Sesi Dialog bersama penanam sawit dan pekebun kecil di Tg. Karang, Selangor ini.

Tuan-tuan dan puan-puan,

2. Industri sawit negara terus menghadapi pelbagai cabaran yang boleh menggugat pasaran produk sawit seperti isu alam sekitar yang mengaitkan penanaman sawit dengan kemusnahan hutan dan ancaman habitat hidupan liar. Selain itu, pengeluaran sawit sering dikaitkan dengan pengeluaran yang tidak mampan. Tohmahan ini telah menjejaskan imej minyak sawit negara dan pasaran di luar negara.

3. Oleh yang demikian, Kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperkukuh imej industri sawit Malaysia. Ini meliputi pelaksanaan Pensijilan MSPO bagi memastikan penanaman sawit menepati peraturan alam sekitar dan Amalan Pertanian Baik yang boleh diterimapakai di peringkat antarabangsa. Pengeluaran minyak sawit secara mampan penting bagi perdagangan global minyak sawit kerana negara-negara maju memberi keutamaan pengeluaran minyak sawit yang dihasilkan secara mampan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

4. Saya dimaklumkan bahawa sehingga 30 Jun 2019, seluas
2.45 juta hektar atau 42% daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di Malaysia telah mendapat pensijilan MSPO. Pensijilan ini meliputi
2.06 juta hektar ladang dan 386,000 hektar pekebun kecil. Manakala, kilang buah sawit yang telah mendapat pensijilan MSPO adalah sebanyak 244 buah kilang atau 51% daripada keseluruhan kilang buah sawit di Malaysia. Selain itu, sehingga 30 Jun 2019, 124 daripada sejumlah 162 SPOC diseluruh negara telah mendapat pensijilan MSPO yang melibatkan penyertaan 12,000 pekebun kecil persendirian dengan keluasan kebun 44,000 hektar. Bagi Negeri Selangor pula, seluruh 11 SPOC telah berjaya mendapat sijil MSPO. Ini melibatkan bilangan pekebun kecil persendirian seramai 777 orang dengan keluasan 1,052 hektar. Walau bagaimanapun keluasan ini adalah masih sangat rendah iaitu hanya 2.3% daripada jumlah keluasan tanaman sawit pekebun kecil persendirian sebanyak 45,000 hektar di negeri Selangor.

5. Kerajaan amat prihatin terhadap kos yang ditanggung oleh pekebun kecil bagi membiayai pelaksanaan pensijilan MSPO. Dalam hal ini, Kerajaan menyediakan insentif kepada pekebun kecil persendirian seperti kos yuran pensijilan MSPO, latihan berkaitan MSPO, penyediaan rak penyimpanan bahan kimia dan peralatan perlindungan diri (PPE).

6. Kerajaan telah melanjutkan tarikh permohonan insentif MSPO dari 30 Jun 2019 ke 31 Disember 2019 kepada semua pengusaha sawit. Kerajaan juga telah meningkatkan kadar insentif kos pengauditan MSPO daripada 70% kepada 100% dan memberi insentif baharu kos persediaan MSPO sebanyak 50% bagi estet berkeluasan 40.46 hingga 1000 hektar. Insentif bagi pekebun kecil tersusun juga akan ditingkatkan daripada RM10 se hektar kepada RM55 se hektar.

7. Bagi menggalakkan penyertaan pekebun kecil dalam pengeluaran sawit mampan, Kementerian melalui MPOB telah menubuhkan Koperasi Penanam Sawit Mampan (KPSM). Penyertaan pekebun kecil dalam KPSM bertujuan meningkatkan produktiviti tanaman sawit dan pendapatan melalui pelaksanaan Amalan Pertanian Baik dan pelaksanaan aktiviti ekonomi yang menyumbang kepada peningkatan pendapatan. Pekebun kecil yang mematuhi peraturan pelesenan MPOB bolehlah memohon atau memperbaharui lesen untuk menjual buah sawit kepada peniaga dan pengilang secara percuma dan boleh dipohon atau diperbaharui di pejabat MPOB di seluruh negara atau melalui perkhidmatan on-line.

Tuan-tuan dan puan-puan,

8. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi menstabilkan harga sawit dan sentiasa memberi keutamaan bagi membantu pekebun kecil yang terjejas dari segi pendapatan akibat kejatuhan harga. Antara langkah yang telah diambil adalah dengan memperluaskan pasaran minyak sawit dengan meneroka pasaran baharu meliputi negara Afrika dan rantau Asia Tenggara selain mengukuhkan pasaran sedia ada seperti di Republik Rakyat China, Negara Kesatuan Eropah, India dan Pakistan. Selain itu, Kerajaan juga telah melaksanakan penggunaan adunan biodiesel sawit daripada 7% kepada 10% bagi kegunaan semua kenderaan enjin diesel di sektor pengangkutan di seluruh negara bermula 1 Februari lalu dan adunan biodiesel sawit B7 secara mandatori di sektor industri bermula 1 Julai 2019.

9. Di samping itu, Kerajaan telah melancarkan Kempen Sayangi Sawitku bagi memupuk kecintaan dan kebanggaan rakyat kepada industri sawit dan penggunaan produk sawit untuk sektor makanan dan bukan makanan. Minyak sawit terbukti berkhasiat dan menjadi pilihan pengguna di seluruh dunia bagi penyediaan makanan. Penyelidikan MPOB dan kajian oleh pakar pemakanan di luar negara telah membuktikan akan khasiat minyak sawit kepada kesihatan manusia.

Pada hadirin sekalian,

10. Sebelum saya akhiri ucapan, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk menjayakan program pada hari ini. Saya juga mengambil peluang pada hari ini bagi mengadakan dialog bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan maklum balas secara langsung berhubung masalah-masalah dihadapi dalam mendapatkan pensijilan MSPO. Saya cukup yakin bahawa penglibatan semua pihak terutama pekebun kecil dan pengusaha sawit dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh kerajaan dan kesediaan melaksanakan penanaman sawit secara mampan akan memberi pulangan hasil dan pendapatan yang lumayan kepada pengusaha sawit.

11. Akhir kata, saya dengan sukacitanya merasmikan Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan sesi dialog bersama penanam sawit dan pekebun kecil di Tg. Karang, Selangor pada petang ini.

Sekian, terima kasih

Kementerian Industri Utama
7 Ogos 2019

UCAPAN YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
MAJLIS TAKLIMAT MSPO DAN SESI DIALOG BERSAMA PENANAM SAWIT PERAK
23 JULAI 2019 (SELASA), 11.00 PAGI – 12.30 TENGAHARI
DEWAN MILLENIUM, KUALA KANGSAR, PERAK


Yang Berhormat Datin Mastura Mohd Yazid
Ahli Parlimen Kuala Kangsar

Yang Berbahagia Datuk Dr. Tan Yew Chong
Ketua Setiausaha
Kementerian Industri Utama

Yang Berusaha Encik Encik Chew Jit Seng
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MPOCC)

Tuan-tuan dan puan-puan,

Selamat Pagi, Salam Sejahtera dan Salam Sayangi Sawitku.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MPOCC) atas usaha menganjurkan Majlis Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan Sesi Dialog bersama penanam sawit dan pekebun kecil di Negeri Perak. Saya juga ingin merakamkan perhargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada pagi ini.

Tuan-tuan dan puan-puan,

2. Kerajaan sentiasa memberi tumpuan penting kepada usaha mengukuhkan industri sawit terutamanya memperkasakan pembangunan pekebun kecil bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan seterusnya pendapatan. Matlamat ini hanya dapat dicapai melalui penyertaan aktif pekebun kecil dalam melaksanakan amalan pertanian baik melalui pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia atau Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dalam penanaman sawit.

3. Pelaksanaan Skim Pensijilan MSPO adalah langkah strategik bagi meningkatkan daya saing dan memperkukuhkan imej industri sawit negara. Ini adalah selari dengan keutamaan negara-negara pengimport dan pengguna di seluruh dunia yang semakin memberi tumpuan kepada produk pertanian yang dihasilkan melalui pengeluaran mampan dan selamat untuk pemakanan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

4. Kementerian bersama agensi di bawahnya iaitu MPOB dan MPOCC giat mempertingkatkan penyertaan pekebun kecil dan pengusaha sawit bagi mematuhi prinsip-prinsip kemampanan pensijilan MSPO. Usaha sedang dipergiatkan oleh MPOB bagi meningkatkan penyertaan pekebun kecil persendirian melalui Kelompok Minyak Sawit Mampan atau SPOC dengan bantuan oleh Pegawai TUNAS. Pensijilan MSPO oleh pekebun kecil akan menjamin peningkatan produktiviti dan kualiti hasil buah sawit yang seterusnya menyumbang kepada peningkatan pendapatan pekebun kecil.

5. Saya dimaklumkan bahawa sehingga 30 Jun 2019, seluas 2.45 juta hektar atau 42% daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di Malaysia telah mendapat pensijilan MSPO. Pensijilan ini meliputi 2.1 juta hektar ladang dan 386,000 hektar pekebun kecil. Manakala, kilang buah sawit yang telah mendapat pensijilan MSPO adalah sebanyak 244 buah kilang atau 54% daripada keseluruhan kilang buah sawit di Malaysia. Selain itu, sehingga 30 Jun 2019, 124 daripada sejumlah 162 SPOC diseluruh negara telah mendapat pensijilan MSPO yang melibatkan penyertaan 12,000 pekebun kecil persendirian dengan keluasan kebun 46,000 hektar. Bagi Negeri Perak pula, 15 daripada 23 SPOC telah berjaya mendapat sijil MSPO. Ini melibatkan bilangan pekebun kecil persendirian seramai 1,830 orang dengan keluasan 4,778 hektar. Walau bagaimanapun keluasan ini adalah masih sangat rendah iaitu hanya 3.7% daripada jumlah keluasan tanaman sawit pekebun kecil persendirian seluas 128,000 hektar di negeri Perak.

Tuan-tuan dan puan-puan,

6. Kerajaan amat prihatin terhadap kos yang ditanggung oleh pekebun kecil bagi membiayai pelaksanaan pensijilan MSPO. Dalam hal ini, Kerajaan telah menyediakan bantuan penuh kepada pekebun kecil persendirian melaksanakan pensijilan MSPO yang merangkumi antaranya kos yuran pensijilan MSPO, latihan berkaitan MSPO, penyediaan rak penyimpanan bahan kimia dan peralatan perlindungan diri (PPE).

7. Selain itu, memandangkan tarikh mandatori MSPO semakin hampir, Kerajaan telah bersetuju untuk melanjutkan tarikh permohonan insentif MSPO dari 30 Jun 2019 ke 31 Disember 2019 kepada semua pengusaha sawit. Kerajaan juga telah meningkatkan kadar insentif kos pengauditan MSPO daripada 70% kepada 100% dan memberi insentif baharu kos persediaan MSPO sebanyak 50% bagi estet berkeluasan 40.46 hingga 1000 hektar. Insentif bagi pekebun kecil tersusun juga akan ditingkatkan daripada RM10 se hektar kepada RM55 se hektar.

Tuan-tuan dan puan-puan,

8. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi menstabilkan harga sawit dan sentiasa memberi keutamaan bagi membantu pekebun kecil yang terjejas dari segi pendapatan akibat kejatuhan harga. Kerajaan telah dan akan meneruskan mengambil langkah-langkah memperluaskan pasaran minyak sawit dengan meneroka pasaran baharu meliputi negara Afrika dan rantau Asia Tenggara selain mengukuhkan pasaran sedia ada seperti di Republik Rakyat China, Negara Kesatuan Eropah, India dan Pakistan.

9. Kerajaan juga telah melaksanakan penggunaan adunan biodiesel sawit daripada 7% kepada 10% bagi kegunaan semua kenderaan enjin diesel di sektor pengangkutan di seluruh negara bermula 1 Februari lalu. Selain itu, kerajaan juga telah melaksanakan penggunaan adunan biodiesel sawit B7 secara mandatori di sektor industri bermula
1 Julai 2019. Penggunaan biodiesel sawit disamping dapat mengurangkan stok minyak sawit dapat menstabilkan harga sawit di pasaran dan seterusnya memberi manfaat kepada pekebun kecil sawit melalui peningkatan pendapatan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

10. Sebelum saya akhiri ucapan, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk menjayakan program pada hari ini. Saya juga mengambil peluang pada hari ini bagi mengadakan dialog bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan maklum balas berhubung isu-isu yang dihadapi dalam mendapatkan pensijilan MSPO. Saya cukup yakin bahawa penglibatan semua pihak terutama pekebun kecil dan pengusaha sawit dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh kerajaan dan kesediaan melaksanakan penanaman sawit secara mampan akan memberi pulangan hasil dan pendapatan yang lumayan kepada pengusaha sawit.

11. Dengan harapan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan sesi dialog bersama penanam sawit dan pekebun kecil di Kuala Kangsar, Perak pada pagi ini.

Sekian, terima kasih

Kementerian Industri Utama
23 Julai 2019

TEKS UCAPAN YANG BERHORMAT PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA 
SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN MPI, BIL 6/2019 
BERTEMPAT DI DEWAN SAWIT, LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB), BANGI 
PADA 17 JULAI 2019 (RABU), JAM 10.30 PAGI - 12 TENGAH HARI


 

Salam Hormat, Salam Sejahtera dan Salam Sayangi Sawitku

Yang Berhormat Datuk Seri Shamsul Iskandar bin Mohd Akin
Timbalan Menteri Industri Utama

Yang Berbahagia Dato’ Dr. Tan Yew Chong
Ketua Setiausaha Kementerian Industri Utama

Yang Berbahagia Tan Sri-Tan Sri, Datuk Seri-Datuk Seri, Datuk-Datuk, Puan Sri-Puan Sri, Datin Seri-Datin Seri, Datin-Datin,

Para jemputan yang kita kasihi dan hormati, warga kementerian dan agensi serta rakan-rakan media,

Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

1. Terlebih dahulu dipanjatkan kesyukuran kepada Tuhan kerana dapat kita bersama-sama pada hari ini berkumpul bagi program Perhimpunan Kementerian Industri Utama (MPI) pada pagi yang indah dan damai ini.

2. Saya juga ingin merakam ucapan terima kasih kepada semua warga MPI dan agensi yang telah terlibat dan bertungkus-lumus dalam menjayakan semua aktiviti-aktiviti Kementerian selama ini.

3. Tidak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) yang sudi menjadi tuan rumah bagi penganjuran perhimpunan kita pada bulan ini.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

4. Pencapaian sektor agrikomoditi pada bulan Januari – Mei 2019 mencatatkan jumlah nilai dagangan (total trade) sebanyak RM67.6 bilion, manakala imbangan dagangan (trade balance) adalah sebanyak RM36.0 bilion.

5. Pendapatan eksport produk-produk komoditi bagi tempoh tersebut adalah sebanyak RM51.8 bilion atau 12.8% daripada keseluruhan pendapatan eksport negara. Namun, nilai eksport komoditi mengalami penurunan sebanyak 4.1% berbanding tempoh yang sama tahun 2018 yang mencatatkan nilai sebanyak RM54.1 bilion.

6. Penurunan nilai eksport produk agrikomoditi ini disebabkan oleh faktor kejatuhan eksport produk utama seperti minyak sawit, oleokimia berasaskan sawit dan getah asli. Walaupun nilai eksport mengalami penurunan, kuantiti eksport produk-produk sawit telah meningkat sebanyak 9.8% kepada 11.7 juta tan.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

7. Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dilaksanakan adalah untuk memastikan minyak sawit Malaysia dihasilkan melalui pengeluaran mampan. Persijilan MSPO akan menjadi mandatori menjelang 31 Disember 2019.

8. Dengan terlaksananya MSPO, diharap akan membantu industri sawit mendapatkan pengikitirafan minyak sawit yang mampan terutamanya dari negara-negara pengimport utama minyak sawit Malaysia seperti Jepun dan China buat masa ini.

Warga Kementerian, Agensi dan Majlis sekalian,

9. Kementerian melalui Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) dan MPOB sentiasa mengambil langkah-langkah proaktif bagi membantu pengusaha sawit mendapat pensijilan MSPO menjelang hujung tahun ini.
10. Antara usaha yang telah dan sedang diambil oleh MPOCC dan MPOB adalah dengan mengadakan sesi libat urus bersama pemegang taruh sawit, jelajah MSPO di seluruh negara, seminar dan pelbagai program-program lain bagi memberi kesedaran kepentingan MSPO dan juga bantuan teknikal mengenai cara-cara untuk mendapatkan pensijilan MSPO.

11. Pada masa ini, Kementerian bersama MPOB dan MPOCC sedang giat meneruskan usaha dengan menganjurkan Siri Jelajah MSPO ke seluruh negara bagi bertemu dengan pekebun kecil dan pengusaha sawit.

12. Program turun padang bertemu dengan pengusaha sawit di dalam sesi dialog MSPO telah diadakan baru-baru ini di Kota Belud, Sitiawan, Teluk Intan, Port Dickson, Johor Bahru, Bintulu dan Kuching untuk menerangkan mengenai kepentingan MSPO dan memberi galakan kepada pengusaha sawit untuk mendapatkan pensijilan MSPO.

13. Seperti dalam pertemuan baharu-baharu ini dengan Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, YB Datuk Amar Douglas Uggah Embas telah memberi jaminan bahawa kerajaan Sarawak akan memberi kerjasama penuh kepada kementerian kita untuk memastikan pekebun kecil di Sarawak mendapat pensijilan MSPO sepenuhnya menjelang tahun ini.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

14. Kerajaan sentiasa komited untuk meningkatkan penggunaan biodiesel di peringkat domestik mahu pun antarabangsa. Program biodiesel negara telah mula diperkenalkan pada tahun 2011 dengan kadar adunan B5 (adunan 5% biodiesel sawit dengan 95% diesel petroleum).

15. Pada ketika ini, kadar adunan yang terdapat di stesen minyak di seluruh negara adalah pada kadar B10 (adunan 10% biodiesel sawit dengan 90% diesel petroleum) di bawah Program B10 di sektor pengangkutan.

16. Program B10 ini dilaksanakan secara mandatori pada 1 Februari 2019 akan menggunakan sebanyak 534,000 tan biodiesel setahun. Manakala, Program B7 di sektor industri telah dilaksanakan buat pertama kali pada 1 Julai 2019 akan menggunakan sebanyak 227,000 tan biodiesel setahun.

17. Susulan Kementerian Industri Utama berjaya melaksanakan Program B10 di sektor pengangkutan, MPI berhasrat untuk meningkatkan kadar adunan ini kepada B20 pada tahun 2020 dan B30 seawal tahun 2021. Manakala, Program B7 di sektor industri akan ditingkatkan ke B10 menjelang 2025.

18. Dalam kunjungan saya di Beijing, China pada awal Julai lalu turut memperlihatkan MPOB memeterai perjanjian kerjasama tiga pihak bersama Universiti Tsinghua dan TUS Deqing Bionergy Ltd. Co. yang akan melaksanakan projek rintis penggunaan bio-diesel sawit melibatkan 180 kenderaan berat di Zhaoqing, Wilayah Guandong, China selama setahun.

19. Projek rintis ini diharap akan menghasilkan data bagi menyakinkan pihak berkuasa China untuk menerima pakai biodiesel sawit dalam sektor pengangkutan dengan lebih menyakinkan.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

20. Awal bulan ini, kementerian kita telah membuat Pameran Produk Koko di Parlimen yang telah mendapat sambutan yang baik dikalangan para Menteri dan ahli parlimen yang lain. Usaha sebegini haruslah diteruskan untuk mempromosikan produk agrikomoditi dan produk downstream komoditi kita. Jika kita sendiri tidak mempromosikan produk kita, ia menjadi sukar untuk masyarakat luar mengenali and mengetahui mengenai khasiat dan kebaikan produk tempatan.

21. Saya juga ingin menyentuh mengenai kontroversi sekolah antarabangsa yang menggunakan klip anti kelapa sawit “Rang-tan” daripada NGO Greenpeace. Saya telah dikritik kerana menegur sekolah tersebut yang menggunakan video tersebut yang telah dilarang oleh negara UK kerana ianya berunsur politik dan tidak sesuai untuk kanak-kanak. Insiden ini membuatkan saya sedar bahawa kita hendaklah mempertingkatkan usaha kita untuk menyebarkan infomasi mengenai usaha penambahbaikan industri minyak sawit yang kita sedang lakukan.

22. Selain itu, selepas Mesyuarat Peringkat Menteri Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit (CPOPC) kali ke-7 yang berlaku semalam, Malaysia dan Indonesia komited untuk mencabar Akta Perwakilan Kesatuan Eropah (EU) yang menyekat penggunaan minyak sawit dalam biobahan api menerusi pihak Badan Penyelesaian Pertikaian Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) serta saluran lain yang bersesuaian. Kumpulan Kerja CPOPC-EU akan ditubuhkan yang berperanan sebagai platform baharu dan respon terhadap akta tersebut.

Tuan-tuan and puan-puan sekalian,

23. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga kementerian dan agensi yang telah menunjukkan prestasi terbaik dalam pencapaian Sijil Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS 2018 dan juga penglibatan dalam Majlis Bersama Jabatan (MBJ) 2018.

24. Saya dimaklumkan pelaksanaan HRMIS di MPI serta semua agensi di bawah kementerian ini telah berjaya mendapat penarafan lima (5) bintang dalam KPI HRMIS Tahun 2018 daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang telah disampaikan oleh YBhg. Datuk Borhan bin Dolah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) pada 25 April 2019 lalu.

25. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada agensi yang diberikan penghargaan oleh JPA bagi tujuan melaksanakan mesyuarat MBJ dalam tempoh sukuan yang telah ditetapkan. Sijil-sijil ini diberikan atas komitmen yang telah diberikan dalam memenuhi kriteria pelaksanaan mesyuarat tersebut. Tahniah saya ucapkan kepada Agensi-agensi :

• Lembaga Minyak Sawit Malaysia
• Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
• Lembaga Koko Malaysia
• Lembaga Lada Malaysia
• Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara

26. Saya akhiri dengan serangkap pantun ;

Bila memandang ke muka laut,
Nampaklah sampan mudik ke hulu,
Bila terkenang mulut yang menyebut,
Budi yang baik diingat selalu.

Sekian, terima kasih.

TEKS UCAPAN YB DATUK SERI SHAMSUL ISKANDAR BIN MOHD AKIN, TIMBALAN MENTERI INDUSTRI UTAMA 
MAJLIS TAKLIMAT MSPO DAN SESI DIALOG BERSAMA PENANAM SAWIT MELAKA
13 JULAI 2019 (SABTU) 11.00 PAGI – 12.00 TENGAHARI
DI DEWAN LAMAN DERIS RTC SG. RAMBAI, JASIN, MELAKA


Yang Berusaha Dr. Ahmad Parveez Ghulam Kadir
Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan dan Pembangunan)
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Yang Berusaha Encik Encik Chew Jit Seng
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MPOCC)

1. Terima kasih penganjur Majlis Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan Sesi Dialog bersama penanam sawit dan pekebun kecil di Jasin, Melaka. - Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MPOCC)

Sireh kuning diberi nama
Sireh tanya beserta cincin
Hidup berunding muafakat bersama
Bangsa mulia budaya dijamin

2. Kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkasakan pembangunan pekebun kecil bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan seterusnya pendapatan. Matlamat hanya dapat dicapai melalui penyertaan aktif pekebun kecil dalam melaksanakan amalan pertanian baik dan pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia atau Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dalam penanaman sawit.

3. Kerajaan menetapkan pelaksanaan mandatori pensijilan MSPO yang melibatkan semua pihak dalam industri sawit termasuk pekebun kecil, pengusaha ladang dan pihak pengilang buah sawit bagi memastikan minyak sawit Malaysia dihasilkan melalui pengeluaran mampan.

4. Penanaman sawit secara komersial lebih 100 tahun telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan memberi sumber pendapatan kepada penduduk luar bandar.

5. Kemajuan pesat industri sawit meliputi sektor perladangan, pengilangan dan pemprosesan menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 4 juta penduduk dan setengah juta pekebun kecil yang mengusahakan tanaman sawit.

6. Pekebun kecil memainkan peranan penting dalam ekonomi negara dengan menyumbang hampir 40% daripada jumlah pengeluaran minyak sawit negara sebanyak 19.52 juta tan pada tahun 2018.

7. Negara sedang diserang dengan pelbagai isu yang boleh menggugat pasaran produk sawit. Isu kemampanan dan alam sekitar yang mengaitkan penanaman sawit dengan kemusnahan hutan dan ancaman habitat hidupan liar. Tohmahan telah menjejaskan imej minyak sawit negara dan pasaran ke luar negara.

8. Untuk menangkis tohmahan dan serangan, Kerajaan melaksanakan Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) bagi memastikan penanaman sawit menepati peraturan alam sekitar dan Amalan Pertanian Baik yang di terima di peringkat antarabangsa.

9. Pengeluaran minyak sawit secara mampan penting bagi perdagangan global minyak sawit kerana negara-negara maju memberi keutamaan kepada negara pengeluar minyak sawit yang dihasilkan secara mampan.

10. Pelaksanaan pensijilan MSPO yang berlandaskan peraturan dan amalan pengeluaran minyak sawit mampan akan memberi manfaat kepada penanam sawit dan pekebun kecil.

11. Agensi Kementerian seperti MPOB dan MPOCC giat mempertingkatkan penyertaan pekebun kecil dan pengusaha sawit bagi mematuhi prinsip-prinsip kemampanan pensijilan MSPO. Usaha sedang dipergiatkan oleh MPOB bagi meningkatkan penyertaan pekebun kecil persendirian melalui Kelompok Minyak Sawit Mampan (SPOC).

12. Pekebun kecil yang menyertai SPOC akan dibantu oleh Pegawai TUNAS untuk melaksanakan Amalan Pertanian Baik bagi pensijilan
MSPO kebun sawit secara berkelompok. Pensijilan MSPO oleh pekebun kecil akan menjamin peningkatan produktiviti dan kualiti hasil buah sawit yang seterusnya menyumbang kepada peningkatan pendapatan pekebun kecil.

13. Sehingga 31 Mei 2019, seluas 2.13 juta hektar atau 36% daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di Malaysia telah mendapat pensijilan MSPO. Bagi negeri Melaka, secara khususnya seluas 27,913 hektar atau 49% daripada 56,811 hektar tanaman sawit di Melaka telah mendapat pensijilan MSPO.

14. Keluasan pekebun kecil persendirian yang mendapat pensijilan MSPO di Melaka masih sangat rendah iaitu seluas 295 hektar atau 2.2% daripada keseluruhan tanaman sawit pekebun kecil persendirian di Melaka.

15. Kerajaan prihatin terhadap kos yang ditanggung oleh pekebun kecil bagi membiayai pelaksanaan pensijilan MSPO. Kerajaan telah menyediakan insentif sebanyak RM30 juta bagi bantuan kepada pekebun kecil melaksanakan pensijilan MSPO yang merangkumi kos yuran pensijilan MSPO, latihan berkaitan MSPO, penyediaan rak penyimpanan bahan kimia dan peralatan perlindungan diri (PPE).

16. Berikutan tarikh mandatori MSPO yang semakin hampir, Kerajaan telah bersetuju untuk melanjutkan tarikh permohonan insentif MSPO dari 30 Jun 2019 ke 31 Disember 2019 kepada semua pengusaha sawit 17. Kerajaan juga akan meningkatkan kadar insentif kos pengauditan MSPO daripada 70% kepada 100% dan memberi insentif baharu kos persediaan MSPO sebanyak 50% bagi estet berkeluasan 40.46 hingga 1000 hektar. Insentif bagi pekebun kecil tersusun juga akan ditingkatkan daripada RM10 ringgit se hektar kepada RM55 ringgit se hektar.

18. MPOB telah menubuhkan Koperasi Penanam Sawit Mampan (KPSM). Penyertaan pekebun kecil dalam KPSM bertujuan meningkatkan produktiviti tanaman sawit dan pendapatan melalui pelaksanaan Amalan Pertanian Baik dan pelaksanaan aktiviti ekonomi yang menyumbang kepada peningkatan pendapatan.

19. MPOB membantu pekebun kecil meningkatkan produktviti dan pengeluaran hasil kebun sawit menerusi amalan mekanisasi ladang atau farm mechanization menerusi penggunaan mesin yang berupaya meningkatkan produktiviti tuaian sebanyak dua kali ganda.

20. Pekebun kecil diberi pendedahan menerusi majlis penerangan, kursus dan ceramah bagi menggalakkan penuaian buah sawit berkualiti termasuk penggredan buah sawit, penetapan kadar perahan minyak dan pengiraan harga buah sawit.

21. Pekebun kecil perlu mematuhi peraturan pelesenan MPOB dengan memohon atau memperbaharui lesen untuk menjual buah sawit kepada peniaga dan pengilang. Lesen pekebun kecil oleh MPOB adalah percuma dan boleh dipohon atau diperbaharui di pejabat MPOB atau melalui on-line.

22. Soalan popular di Dewan Rakyat - “apakah langkah-langkah yang telah Kerajaan laksanakan bagi menstabilkan harga sawit?” Kerajaan
sentiasa memantau dan memberi keutamaan bagi membantu pekebun kecil yang terjejas pendapatan.

23. Bagi menstabilkan harga sawit, Kerajaan telah mengambil langkah-langkah meneroka pasaran baharu meliputi negara Afrika dan negara-negara rantau Asia Tenggara.

24. Meneroka pasaran di negara-negara “stan” seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan serta Tajikistan.

25. Mengukuhkan pasaran sedia ada seperti di India, China, Pakistan dan juga Negara-negara Kesatuan Eropah.

26. Melaksanakan penggunaan adunan biodiesel sawit daripada 7% kepada 10% bagi kegunaan semua kenderaan enjin diesel di sektor
pengangkutan di seluruh negara bermula 1 Februari lalu.

27. Melaksanakan penggunaan adunan biodiesel sawit B7 secara mandatori di sektor industri bermula 1 Julai 2019. Penggunaan biodiesel sawit dijangka mengurangkan stok minyak sawit - menstabilkan harga sawit di pasaran.

28. Melancarkan Kempen “Sayangi Sawitku” bagi memupuk kecintaan dan kebanggaan rakyat kepada industri sawit dan penggunaan produksawit untuk sektor makanan dan bukan makanan.

29. Akhiri ucapan - merakamkan penghargaan bagi menjayakan program pada hari ini. Yakin bahawa penglibatan semua pihak terutama pekebun kecil dan pengusaha sawit dengan memanfaatkan bantuan kerajaan dan kesediaan melaksanakan penanaman sawit secara mampan, akan memberi pulangan hasil dan pendapatan yang lumayan kepada pengusaha sawit.

30. Memetik kata-kata seorang penulis dan ulama terkenal Indonesia Prof. Dr. Abdul Malik Amrullah ataupun lebih terkenal sebagai Buya Hamka;“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.

Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.

Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”.

31. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan sesi dialog bersama penanam sawit dan pekebun kecil di Jasin, Melaka pada pagi ini.

Sekian, terima kasih

Kementerian Industri Utama
13 Julai 2019

TEKS UCAPAN YB TERESA KOK KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA 
PELANCARAN PROGRAM BIODIESEL B7 DI SEKTOR INDUSTRI SELURUH MALAYSIA DAN
SEMINAR KETIGA PELAKSANAAN PROGRAM BIODIESEL B7 DI SEKTOR INDUSTRI
DI AUDITORIUM, LEMBAGA PELABUHAN BINTULU, SARAWAK
PADA 29 JUN 2019


YBrs. Dr. Ahmad Parveez Ghulam Kadir
Timbalan Ketua Pengarah (R&D)
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Dr. John Brian Anthony,
Pengerusi Lembaga Pelabuhan Bintulu

YBhg. Datuk Dr. Kalyana Sundaram
CEO Malaysian Palm Oil Council (MPOC)

dan semua hadirin dan hadirat dari badan-badan Kerajaan, persatuan-persatuan industri dan sektor swasta.

Selamat Hari Raya, Salam Sejahtera dan ‘Salam Sayangi Sawitku’.

2. Saya amat berbesar hati pada hari ini kerana dapat berada di kalangan pemain-pemain industri untuk berbicara mengenai biodiesel. Sarawak merupakan negeri pengeluar minyak sawit kedua terbesar di Malaysia selepas Sabah. Pada 2018, Sarawak telah menghasilkan 4.18 juta tan minyak sawit mentah (CPO). Dari segi jumlah kawasan penanaman sawit, Sarawak mempunyai keluasan terbesar iaitu sebanyak 26.9% daripada jumlah kawasan penanaman sawit di Malaysia. Sarawak dan Sabah telah menyumbang lebih daripada 50% daripada jumlah pengeluaran minyak sawit di Malaysia dan merupakan antara sumbangan yang besar kepada pertumbuhan agro-ekonomi negara.

3. Seperti yang anda semua sedia maklum, Kerajaan telah melaksanakan program B10 bermula pada Disember 2018 secara berfasa dan pelaksanaan mandatori bermula pada Februari 2019. Program Biodiesel bermula dengan B5 pada tahun 2011 dan seterusnya ditingkatkan kepada B7 menjelang akhir tahun 2014. Manakala sektor industri, Kerajaan telah bersetuju melaksanakan program B7 di seluruh negara secara mandatori mulai 1 Julai 2019. Pada hari ini, saya dengan berbesar hati akan merasmikan pelaksanaan program B7 di sektor industri untuk pertama kalinya.

4. Biodiesel sawit adalah bahan api hijau yang boleh diperbaharui dan mapan. Ia bukan sahaja memberikan kesan positif yang signifikan kepada alam sekitar, malahan dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau (GHG) serta penghasilan jejak karbon (carbon footprint) yang lebih hijau. Biodiesel sawit turut memberi impak positif yang luar biasa kepada industri, ekonomi, komersial dan juga kebajikan negara secara keseluruhannya. Dengan penggunaan biodiesel di rantau ini yang semakin meningkat, adalah suatu kerugian kepada Malaysia untuk tidak memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada ini.

5. Malaysia menghasilkan hampir 20 juta tan minyak sawit mentah (CPO) setiap tahun. Oleh itu, kita mempunyai sumber bahan mentah yang mencukupi untuk menghasilkan biodiesel sawit yang diadun ke dalam diesel petroleum dan digunakan di dalam enjin diesel.

Tuan-tuan dan puan-puan,

6. Sektor industri di Malaysia hendaklah mula menggunakan adunan biodiesel sebagai bahan api hijau untuk mengurangkan jejak karbon dalam proses pengeluaran industri. Penggunaan sumber bahan api yang lebih bersih akan meningkatkan imej industri dari segi pengurangan pelepasan karbon. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Analisis Kitaran Hayat (Life Cycle Analysis - LCA) oleh MPOB, pengurangan pelepasan GHG daripada penggunaan biodiesel sawit adalah 50% kurang berbanding dengan penggunaan diesel petroleum. Kadar adunan biodiesel yang lebih tinggi akan menyumbang kepada pengurangan asap dan penjanaan jelaga enjin diesel yang kini merupakan sumber pencemaran utama dalam sektor industri. Penggunaan biodiesel akan membantu sektor industri untuk mematuhi peraturan alam sekitar yang ketat seperti yang dikenakan oleh Jabatan Alam Sekitar.

7. Indonesia telahpun menggunakan adunan diesel B20 di seluruh negara untuk sektor pengangkutan tanpa sebarang laporan mengenai kegagalan enjin sejak Januari 2016. Penggunaan adunan diesel B20 telah diperkenalkan kepada sektor industri di Indonesia pada hujung tahun 2018. Malaysia yang baru bermula dengan adunan B7 di sektor industri tidak sepatutnya menghadapi sebarang isu berkaitan masalah teknikal. Colombia dan negeri-negeri tertentu di Amerika Syarikat juga telah menggunakan adunan biodiesel yang lebih tinggi tanpa menghadapi sebarang masalah teknikal.

8. Rentetan hasil kejayaan seminar pertama dan kedua yang telah diadakan di Ibu Pejabat FMM di Selangor pada 26 April 2019 dan di Pulau Pinang pada 13 Jun 2019, kami telah memutuskan untuk menganjurkan seminar ketiga ini di Malaysia Timur bagi mendekati pengguna diesel industri di Sarawak dan Sabah. Dalam seminar sebelumnya, peserta telah difahamkan bahawa biodiesel B7 boleh digunakan di sektor industri. Seminar pada hari ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran seluruh sektor industri kepada penggunaan diesel B7.

9. Saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan menyampaikan suatu fakta yang penting. Pengenalan program B7 dalam sektor industri akan menggunakan biodiesel berasaskan sawit sebanyak 227,000 tan setiap tahun, sekaligus mengurangkan pelepasan 681,000 tan karbon dioksida (CO2) setara setahun. Malaysia haruslah meneruskan usaha bagi mengurangkan jejak karbon dan pencemaran alam sekitar. Melalui penggunaan sumber boleh diperbaharui seperti biodiesel berasaskan sawit, ianya akan menunjukkan kepada dunia akan komitmen Malaysia untuk mencapai Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals – SDG).

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada MPOB atas usaha mereka menganjurkan Seminar Ketiga Pelaksanaan Program Biodiesel B7 di Sektor Industri.

Akhir kata, saya dengan ini melancarkan Program Biodiesel B7 di Sektor Industri Seluruh Malaysia bermula 1 Julai 2019.

Terima kasih.

Kementerian Industri Utama
29 Jun 2019