faqcontact complaintssitemap pdpk 

INFO UCAPAN

TEKS UCAPAN YANG BERHORMAT PUAN TERESA KOK MENTERI INDUSTRI UTAMA 
SEMPENA PROGRAM PERHIMPUNAN BULANAN, MAJLIS RAMAH MESRA DAN SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI
KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA DI DEWAN SERBAGUNA ARAS G, MPI, PRESINT 2,PUTRAJAYA
PADA 18 JUN 2019 (SELASA) JAM 12 TENGAH HARI – 3 PETANG


Salam Hormat, Salam Lebaran Aidilfitri dan Salam Sayangi Sawitku

Yang Berbahagia Dato’ Dr Tan Yew Chong
Ketua Setiausaha Kementerian Industri Utama

Yang Berhormat/Yang Berbahagia Tan Sri-Tan Sri, Datuk Seri-Datuk Seri, Datuk-Datuk, Puan Sri-Puan Sri, Datin Seri-Datin Seri, Datin-Datin,

Para jemputan yang kita kasihi dan hormati, warga kementerian serta rakan-rakan media yang sentiasa menyokong dan memberikan publisiti yang baik,

Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

PENDAHULUAN

1. Terlebih dahulu dipanjatkan kesyukuran kepada Tuhan kerana dapat kita bersama-sama pada hari ini berkumpul bagi program Perhimpunan Bulanan serta meraikan majlis Ramah Mesra dan Sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Kementerian Industri Utama.

2. Semempena bulan Syawal ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang hadir terutama para jemputan termasuk dari kementerian-kementerian, agensi kerajaan dan majlis di bawah Kementerian Industri Utama serta stakeholders, persatuan-persatuan dan GLC berkaitan agri-komoditi yang sentiasa memberi sokongan kepada Kementerian selama ini.

3. Saya amat gembira melihat saudara saudari semua di sini dalam keadaan sihat dan ceria selepas kembali daripada cuti menyambut Aidilfitri yang lalu. Saya berharap cuti rehat sempena Hari Raya lalu telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh saudara saudari.

SEMANGAT KERJA BERPASUKAN

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian

4. Besarlah harapan saya agar majlis hari ini secara tidak langsung terus memekarkan semangat kerja berpasukan di organisasi kita ini. Kerja berpasukan mempunyai banyak kelebihan kerana ia saling bergantung dari segi keupayaan, kepakaran, kemahiran dan pengetahuan serta komitmen terhadap prestasi pasukan dan bersedia melaksanakan tugasan secara bersama.

5. Everyone plays a role towards achieving our collective vision, mission and goals. Anda semua berperanan penting dalam merealisasikan matlamat Kementerian Industri Utama.

PENCAPAIAN SEKTOR AGRIKOMODITI BAGI TEMPOH JANUARI-MEI 2019

Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian,

6. Sebentar tadi, kita telah melihat tayangan montaj yang memaparkan misi dan program gerak kerja Kementerian untuk memastikan kelangsungan agri-komoditi negara diperkasakan secara konsisten demi kebaikan negara dan rakyat kita.

7. Saya berterima kasih kepada YAB Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad dan Jemaah Menteri lain yang sangat membantu dan memberi sokongan padu terhadap setiap dasar dan agenda agri-komoditi terutama sawit dan getah yang berdepan dengan cabaran yang hebat dari aspek ekonominya.

8. Ini penting kerana dasar kerajaan baharu ini adalah memberikan tumpuan yang mesra perniagaan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan ekonomi.

9. Bagi tempoh Januari hingga April 2019, sektor agrikomoditi telah mencatatkan jumlah nilai dagangan (total trade) sebanyak RM52.7 bilion, manakala imbangan dagangan (trade balance) adalah sebanyak RM27.7 bilion. Pendapatan eksport produk-produk komoditi bagi tempoh tersebut adalah sebanyak RM40.2 bilion atau 12.5% daripada keseluruhan pendapatan eksport negara. Nilai eksport komoditi mengalami penurunan sebanyak 7.5% berbanding tempoh yang sama tahun 2018 yang mencatatkan nilai sebanyak RM43.5 bilion.

10. Penurunan nilai eksport produk agrikomoditi ini disebabkan oleh faktor kejatuhan eksport produk utama seperti minyak sawit, oleokimia berasaskan sawit dan getah asli. Walaupun nilai eksport mengalami penurunan, kuantiti eksport produk-produk sawit telah meningkat sebanyak 4.6% kepada 8.9 juta tan.

11. Selain itu, pada suku pertama tahun 2019, aktiviti-aktiviti di peringkat huluan dan hiliran sektor agrikomoditi turut menyumbang sebanyak 6.0% atau RM20.7 bilion kepada jumlah keseluruhan KDNK negara.

PENCAPAIAN/PRESTASI POSITIF KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

SEKTOR SAWIT

Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati

12. Kita telah mendapatkan persetujuan semua Kerajaan Negeri untuk menyokong matlamat Kerajaan Persekutuan untuk menghadkan kawasan tanaman sawit demi kelestarian dan kemampanan industri minyak sawit negara. Kita juga telah mengadakan beberapa perjumpaan dengan Kerajaan Negeri termasuk Sabah dan Sarawak bagi mendapatkan kerjasama untuk mengatasi isu penyahhutanan yang dikaitkan dengan penanaman kelapa sawit.

13. Kementerian juga telah mendapat kelulusan Kabinet tahun ini bagi beberapa langkah yang dicadangkan bagi memastikan kelestarian penanaman kelapa sawit di negara iaitu:

(i) menghadkan peluasan kawasan tanaman sawit di negara kepada 6.5 juta hektar;
(ii) penanaman kelapa sawit tidak lagi dibenarkan di kawasan baharu tanah gambut. Peraturan-peraturan juga akan diperketatkan bagi penanaman sawit di kawasan tanah gambut yang sedia ada;
(iii) penukaran (conversion) penggunaan tanah Hutan Simpan Kekal (HKL) bagi aktiviti penanaman sawit atau tanaman pertanian lain dilarang; dan
(iv) mendapat persetujuan Kabinet bagi penyediaan peta rasmi bagi kawasan sawit di seluruh negara untuk capaian umum bagi memenuhi kehendak ketelusan.

14. Usaha ke arah meningkatkan penggunaan biodiesel sawit mesra alam melalui telah dilaksanakan melalui program B10 (adunan 10% biodiesel sawit dan 90% diesel petroleum) bagi sektor pengangkutan mulai Disember 2018, dan B7 untuk sektor industri secara mandatori bermula 1 Julai 2019. Program ini yang akan meningkatkan penggunaan minyak sawit secara domestik telah tertunda sejak tahun 2016.

15. Kempen “Sayangi Sawitku” untuk meningkatkan kesedaran dan apresiasi pengguna terhadap minyak sawit dan menggalakkan penggunaan minyak sawit domestik telah dilancarkan pada suku tahun pertama 2019. Semua pihak termasuk sektor swasta turut terlibat sama dalam menjayakan kempen ini.

16. Dalam mempertahankan minyak sawit daripada digugat oleh Delegated Act yang akan mengklasifikasikan minyak sawit mempunyai kadar Indirect Land Use Change (ILUC) yang berisiko tinggi, kita telah menghantar pasukan khas ke Brussels yang diketuai oleh Ketua Setiausaha (KSU) untuk mengemukakan pendirian rasmi Kementerian terhadap draf akta tersebut pada 8 Mac 2019.

17. Pelbagai usaha lain turut diambil. Ini termasuk membantu pekebun kecil mendapat pensijilan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) menjelang 1 Januari 2020 melalui kerjasama dengan NGO di kawasan luar bandar dan meningkatkan sesi libat urus/bengkel. Kita juga menggerakkan usaha secara bersepadu di bawah kerangka kerja Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang dianggotai oleh Indonesia dan Colombia untuk menangani isu-isu berkaitan industri sawit terutamanya tekanan dan kempen anti-sawit yang digerakkan secara sistematik oleh EU.

18. Dalam hal ini, perjumpaan secara berkala dengan duta-duta asing terutamanya daripada negara-negara Eropah bagi menerangkan kelestarian sawit Malaysia telah dan akan terus diadakan.

Tuan-tuan dan puan-puan
19. Malaysia telah menandatangani dokumen hasrat pembelian dengan syarikat China bagi mengeksport sebanyak 1.62 juta tan minyak sawit bernilai RM3.64 bilion ke Republik Rakyat China melibatkan empat buah syarikat Malaysia dan tiga (3) buah syarikat China.

20. Kunjungan YAB Perdana Menteri ke Republik Rakyat China (RRC), akhir April 2019 lalu, telah memberi satu rangsangan ekonomi yang muhibbah kepada negara kita di mana pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) bagi pembelian minyak sawit tambahan sebanyak 1.9 juta tan (bermula 2019 - 2023) bagi anggaran nilai sebanyak RM4.56 bilion telah ditandatangani Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) di bawah kementerian ini dengan China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce (CFNA).

21. Dalam tayangan montaj itu turut ada menunjukkan misi ekonomi dan promosi sawit ke Eropah membabitkan negara United Kingdom, Belgium, Jerman, Itali dan Vatican City pada 4 hingga 13 Mei 2019. Sewaktu saya di sana, kita turut menyediakan flyers pelbagai bahasa dan placard Sayangi Sawitku yang diedarkan kepada rakyat Malaysia serta pelajar yang berada di London serta Kedutaan Malaysia di Rome dan Berlin.

SEKTOR GETAH

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian

Antara inisiatif di bawah sektor getah termasuk:
22. Tindakan moratorium ke atas semua pembangunan hartanah LGM dan mengkaji semula fokus dan objektif utama LGM sebagai pusat Pembangunan dan Penyelidikan.

23. Mewakili Malaysia di International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan menyakinkan Indonesia dan Thailand untuk melaksanakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) Ke-6 selama 4 bulan bermula 1 April 2019 bagi meningkatkan harga getah asli.

24. Menggalakkan penggunaan getah dan teknologi tempatan melalui pelaksanaan pembinaan/penyelenggaraan jalan raya menggunakan teknologi Cuplump Modified Bitumen yang dipersetujui Kerajaan dengan memperuntukkan RM100 juta kepada KKR dalam Belanjawan 2019.

25. Mendapat persetujuan Kerajaan untuk meningkatkan paras harga pengaktifan Insentif Pengeluaran Getah bagi getah sekerap (cuplump) daripada RM2.20/kg kepada RM2.50/kg bermula 1 Januari 2019 bertujuan membantu pekebun kecil disebabkan harga getah yang terlalu rendah.

SEKTOR KAYU-KAYAN

26. Pelbagai program dan keputusan dasar industri perkayuan negara di peringkat huluan dan hiliran sentiasa diberi perhatian agar kemakmuran hasil industri ini dapat dikongsi bersama. Antara perkara yang dilaksanakan adalah apabila Kerajaan memutuskan untuk mengeluarkan perabot daripada Jadual Kedua Perintah Kastam mulai 15 Mac 2019.

27. Dasar Perindustrian Kayu Negara (NATIP) akan berakhir pada 31 Disember 2020. Oleh itu, Kementerian bersama Agensi dan Majlis akan merangka satu hala tuju baharu industri perkayuan negara bagi tahun 2021-2030. Sesi engagement dengan industri akan dilaksanakan secara berperingkat bagi memastikan input dan maklum balas industri dapat dimanfaatkan dalam memantapkan hala tuju baharu industri perkayuan.

SEKTOR KOKO

28. Bagi tempoh suku pertama tahun 2019, beberapa indikator industri koko telah mencapai sasaran melebihi daripada 25 peratus. Keluasan tanaman koko adalah seluas 15,005.57 hektar, pengeluaran biji koko pula sebanyak 289 metrik tan dan pengisaran biji koko berjumlah 79,722 metrik tan manakala perolehan eksport biji koko dan produk-produk koko adalah sebanyak RM1.439 bilion.

SEKTOR LADA

29. Pencapaian komoditi lada bagi tempoh suku pertama tahun 2019 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Keluasan tanaman lada adalah seluas 17,477 hektar dan pengeluaran lada pula sebanyak 31,144 metrik tan. Perolehan eksport lada dan produk-produk koko adalah sebanyak RM31.14 juta.

30. Senario industri lada di peringkat global turut memperlihatkan trend yang positif berdasarkan harga pasaran semasa dan juga faktor penawaran dan permintaan. Pengeluaran lada dunia meningkat sebanyak 194,050 tan metrik (56%) iaitu 244,600 tan metrik pada tahun 2012 kepada 438,650 tan metrik pada tahun 2018. Trend tersebut juga dilihat mempunyai potensi besar untuk berkembang maju dan mempunyai peluang yang luas dalam meningkatkan prestasi melalui kerjasama serantau.

SEKTOR KENAF

31. Pada tahun ini pula, sejumlah RM7 juta nilai jualan telah disasarkan. Walaupun jumlahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan eksport komoditi lain, namun ia merupakan satu titik permulaan kepada industri ini untuk berkembang dengan lebih pesat pada masa hadapan.

32. Sebagai sebuah industri yang masih belum matang, Kerajaan prihatin dengan permintaan pemain industri kenaf yang memerlukan pelbagai insentif dan bantuan untuk memacu perkembangan industri ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian

33. Misi ekonomi dan promosi saya di luar negara yang terkini adalah ke RRC pada 26 Mei 2019 hingga 1 Jun 2019. Satu MoU antara Majlis Persijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) dan China Green Food Development Centre (CGFDC) mengenai Recognition on Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) Certification Scheme telah dimeterai pada 27 Mei 2019 di Beijing, RRC. Pengiktirafan oleh RRC ini akan memudahkan penerimaan MSPO oleh negara lain dan meningkatkan eksport minyak sawit negara ke RRC.

34. Semasa di Hangzhou, lawatan telah diadakan ke Zanyu Technology Group, Alibaba Headquarters serta mengadakan perjumpaan dengan pihak industri bagi meneroka rangkaian pasaran minyak sawit dan meningkatkan kerjasama sedia ada melalui platform e-Commerce.

PENUTUP

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian

35. Sebelum saya mengakhiri ucapan, di Aidilfitri inilah kesempatan terbaik sekali untuk saling melupakan semua perselisihan dan persengketaan seterusnya mengukuhkan kerjasama di antara individu dan bahagian serta agensi dan majlis. Ambillah peluang ini untuk kita saling bermaaf-maafan dan mengukuhkan lagi persahabatan yang sedia terjalin.

36. Saya sekali lagi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin serta selamat menjamu selera kepada para jemputan sekalian dan seluruh warga Kementerian.

37. Sekian dari saya dengan serangkap pantun ;

Lemah gemalai tuan puteri,
Berkain cindai cantik sekali,
Pohon kemaafan di Aidilfitri,
Moga ukhuwah kekal abadi.

TEKS UCAPAN YB DATUK SERI SHAMSUL ISKANDAR MOHD AKIN TIMBALAN MENTERI INDUSTRI UTAMA 
SESI DIALOG BERSAMA PEKEBUN KECIL SAWIT DAN MAJLIS BERBUKA PUASA
MASJID AL-ABIDIN, KAMPUNG AYER TAWAR MERLIMAU, MELAKA
JUMAAT, 31 MEI 2019


Yang Berusaha Tuan Haji Mohamad Nor Abdul Rahman
Timbalan Ketua Pengarah (Perkhidmatan)
Lembaga Minyak Sawit Malaysia

Tuan-tuan dan puan-puan,

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Sayangi Sawitku.

Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) atas usaha menganjurkan majlis sesi dialog bersama pekebun kecil sawit dan majlis berbuka puasa bersama pekebun kecil di sekitar Jasin pada petang ini. Saya berasa gembira kerana dapat bersama-sama dengan para pekebun kecil sawit dan juga penduduk kampung kawasan berhampiran dalam majlis yang cukup bermakna pada petang ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

2. Penanaman sawit secara komersial lebih 100 tahun lalu telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kemajuan pesat industri sawit meliputi sektor perladangan, pengilangan dan pemprosesan telah menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 4 juta penduduk termasuk lebih setengah juta pekebun kecil yang mengusahakan tanaman sawit. Pekebun kecil juga berperanan penting dan telah menyumbang hampir 40% pengeluaran minyak sawit negara pada tahun 2018. Penglibatan pekebun kecil persendirian dan peserta skim pembangunan tanah yang dikendalikan oleh agensi kerajaan juga telah menyumbang kepada peningkatan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar.

3. Melaka mempunyai jumlah keluasan tanaman sawit sebanyak 57,917 hektar dan daripada jumlah tersebut sebanyak 13,330 hektar atau 23% diusahakan oleh kira-kira 3,147 pekebun kecil. Kerajaan sememangnya memberi tumpuan penting kepada usaha memperkasa pembangunan pekebun kecil sawit bagi memastikan pengeluaran hasil yang tinggi serta berkualiti dan seterusnya meningkatkan pendapatan. Matlamat ini hanya dapat dicapai melalui penyertaan aktif pekebun kecil dalam melaksanakan Amalan Pertanian Baik (APB) dan pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia atau Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dalam penanaman sawit.

4. Pelaksanaan MSPO adalah satu langkah strategik bagi meningkatkan daya saing dan memperkukuhkan imej industri sawit negara selari dengan keutamaan negara-negara pengimport dan pengguna global yang semakin memberi tumpuan kepada kemampanan dan kualiti produk pertanian yang dihasilkan. Pensijilan MSPO ini akan melibatkan semua penggiat industri sawit termasuk pekebun kecil, pengusaha ladang dan pengilang buah sawit bagi memastikan minyak sawit Malaysia dihasilkan secara mampan.

5. Dalam memastikan hasrat ini tercapai, Kementerian bersama MPOB sedang giat mempertingkatkan penyertaan pekebun kecil persendirian melalui Kelompok Minyak Sawit Mampan atau SPOC bagi mematuhi prinsip-prinsip kemampanan pensijilan MSPO. Pekebun kecil yang menyertai SPOC akan dibantu oleh Pegawai TUNAS untuk melaksanakan Amalan Pertanian Baik bagi pensijilan MSPO kebun sawit secara berkelompok. Pensijilan MSPO dalam kalangan pekebun kecil akan menjamin peningkatan produktiviti dan kualiti hasil buah sawit yang seterusnya menyumbang peningkatan pendapatan pekebun kecil.

6. Saya dimaklumkan, MPOB telah menubuhkan 162 SPOC bagi menyelia pensijilan MSPO pekebun kecil persendirian di seluruh negara. Sehingga 30 April 2019, sebanyak 119 SPOC telah mendapat pensijilan MSPO yang melibatkan penyertaan 9,171 pekebun kecil dengan keluasan ladang sawit berjumlah 35,207 hektar. Bagi negeri Melaka pula, 2 SPOC telah berjaya mendapat persijilan MSPO yang melibatkan 588 pekebun kecil persendirian dengan keluasan 295 hektar.

7. Kerajaan amat prihatin terhadap kos yang ditanggung oleh pekebun kecil bagi membiayai pelaksanaan pensijilan MSPO ini. Dalam hal ini, Kerajaan telah menyediakan insentif sebanyak RM30 juta bagi membantu pekebun kecil melaksanakan pensijilan MSPO. Bantuan ini merangkumi kos yuran pensijilan MSPO, latihan berkaitan MSPO, penyediaan rak penyimpanan bahan kimia, peralatan perlindungan diri dan dokumentasi.

8. Di samping itu, Kerajaan juga telah mengumumkan peruntukan dana tambahan berjumlah RM550 juta bagi skim pinjaman mudah untuk penanaman semula dan input pertanian dengan kadar faedah 2% setahun bagi mengurangkan beban pekebun kecil apabila menanam semula tanaman sawit yang berumur melebihi 25 tahun serta mengurangkan kos penyelenggaraan.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

9. Bagi menggalakkan penyertaan pekebun kecil dalam pengeluaran sawit mampan, Kementerian melalui MPOB telah menubuhkan Koperasi Penanam Sawit Mampan (KPSM). Penyertaan pekebun kecil dalam KPSM dapat meningkatkan produktiviti tanaman sawit dan pendapatan melalui pelaksanaan Amalan Pertanian Baik dan menjalankan aktiviti ekonomi secara bersama yang menyumbang kepada peningkatan pendapatan. Antara aktiviti utama KPSM adalah jualan berkelompok buah tandan segar (BTS) secara terus ke kilang dengan tawaran harga yang lebih baik kepada pekebun kecil. Sehingga April 2019, sebanyak 56 buah KPSM telah ditubuhkan diseluruh negara.

10. Saya dimaklumkan, pada majlis petang ini juga akan diadakan penyampaian dana pinjaman mudah bernilai RM100,000 kepada setiap koperasi yang terpilih iaitu Koperasi Penanam Sawit Mampan (KPSM) dari Daerah Kuala Langat, Selangor dan KPSM Daerah Segamat, Johor. Untuk makluman, dana ini disediakan Kerajaan bagi membantu KPSM mengembangkan aktiviti perniagaan termasuk jual beli buah sawit daripada pekebun kecil secara terus ke kilang. Syabas dan tahniah diucapkan kepada ahli dan pengurusan KSPM Daerah Kuala Langat Berhad dan KPSM Daerah Segamat Berhad kerana terpilih.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

11. Kerajaan telah melaksanakan langkah-langkah bagi menstabilkan harga sawit dan sentiasa prihatin dalam membantu pekebun kecil yang terjejas pendapatan. Dalam hubungan ini, Kerajaan telah mengambil langkah-langkah memperluaskan pasaran minyak sawit dengan meneroka pasaran baharu meliputi negara Afrika dan rantau Asia Tenggara selain mengukuhkan pasaran sedia ada seperti China, India dan Pakistan.

12. Kerajaan juga telah melaksanakan penggunaan adunan biodiesel sawit daripada 7% kepada 10% bagi kegunaan semua kenderaan enjin diesel yang dibekalkan ke stesen minyak seluruh negara bermula 1 Februari 2019. Penggunaan biodiesel sawit dapat mengurangkan lebihan stok minyak sawit bagi menstabilkan harga sawit di pasaran.

13. Untuk makluman semua juga, Kerajaan juga telah melancarkan Kempen Sayangi Sawitku pada bulan Mac lalu bagi memupuk semangat kecintaan dan kebanggaan rakyat Malaysia terhadap industri sawit negara. Minyak sawit sememangnya telah terbukti berkhasiat dan mempunyai pelbagai guna yang menjadi pilihan pengguna di seluruh dunia. Penyelidikan yang dijalankan di dalam mahupun di luar negara telah membuktikan minyak sawit amat berkhasiat kepada kesihatan manusia.

Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati,

14. Sebelum saya akhiri ucapan, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama menjayakan program hari ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbang masa dan tenaga bagi menjayakan majlis pada petang ini.

15. Saya yakin bahawa dengan penglibatan semua pihak khususnya pekebun kecil, usaha Kerajaan dalam melaksanakan penanaman sawit secara mampan dapat dicapai.

Dengan harapan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Sesi Dialog Bersama Pekebun Kecil Sawit pada petang ini.

Sekian, terima kasih.

Kementerian Industri Utama
31 Mei 2019

TEKS UCAPAN YB PUAN TERESA KOK MENTERI INDUSTRI UTAMA DI MAJLIS PERASMIAN “SAJI SAYANGI SAWITKU”
FGV COURIER & WAREHOUSING, SHAH ALAM
11.30 PAGI, 30 APRIL 2019 (SELASA)


 

YBhg. Dato Haris Fadzilah Hasan
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
FGV Holdings Berhad

YBrs. En. Shammim Kamruzaman
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Delima Oil Products Sdn Bhd

Barisan pengurusan kanan dan pegawai daripada Kumpulan FGV, MPI, MPOB, MPOC, dan rakan-rakan media.

Yang Berbahagia Tan Sri-Tan Sri, Datuk Seri-Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian

Selamat Pagi dan Salam Sayangi Sawitku.

1. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada YBhg. Dato Haris Fadzilah Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV Holdings Berhad (FGV) kerana telah memberikan sokongan bagi membantu Kerajaan menggiatkan lagi usaha mempromosikan ‘Kempen Sayangi Sawitku’ di kalangan masyarakat tempatan.

2. Usaha murni yang ditunjukkan oleh FGV ini amatlah dialu-alukan kerana inisiatif seperti ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahawa Kerajaan dan para pemain industri sawit di negara ini benar-benar komited dalam memajukan lagi industri sawit kita ke tahap yang lebih tinggi dan seterusnya bersama-sama dalam memelihara kepentingan industri ini.

Para hadirin sekalian

3. Pada hari ini, kita semua patut berasa bangga dengan pencapaian yang dikecapi oleh industri sawit negara. Ini kerana, selain menjadi antara salah satu penyumbang terbesar kepada pertumbuhan ekonomi negara, industri sawit juga turut menyumbang kepada penambahbaikan sosio-ekonomi rakyat.

4. Untuk rekod, pada tahun 2018 industri sawit telah menyumbang sebanyak RM67.5 bilion kepada pendapatan eksport dan 4.5% kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

5. Namun begitu, di sebalik sumbangannya yang besar kepada negara, industri sawit terus menjadi sasaran pihak berkepentingan di luar negara yang memburuk-burukkan imej dan reputasi industry ini. Mereka telah mengaitkan industri sawit sebagai punca kepada penyahhutanan dan kehilangan serta penghapusan biodiversiti.

6. Dakwaan-dakwaan tidak berasas ini telah dijadikan alasan kepada negara-negara di Benua Eropah untuk menyekat kemasukan minyak sawit ke negara mereka. Statistik telah menunjukkan bahawa litupan hutan negara kita melebihi kadar 50% daripada keseluruhan negara selaras dengan komitmen yang telah dibuat pada Sidang Kemuncak Bumi di Rio pada tahun 1992. Jumlah ini adalah jauh lebih baik daripada Kesatuan Eropah yang hanya mempunyai purata litupan hutan sekitar 35%.

7. Selain itu, kita juga komited dalam menghasilkan minyak sawit secara mampan melalui pelaksanaan secara mandatori pensijilan Minyak Sawit mampan atau Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) menjelang 1 Januari 2020.

Hadirin yang dihormati sekalian,

8. Sepertimana yang kita sedia maklum, minyak sawit kaya dengan khasiat dan nutrient semulajadi seperti Vitamin E dan A. Penggunaanya pula sangat luas dan versatile dari pembuatan pelbagai jenis produk makanan seperti minyak masak, coklat, ais krim, atau produk penjagaan diri seperti sabun, lipstik, sabun pencuci, mahupun sumber tenaga atau bio bahan api bagi kenderaan.

9. Sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya menghargai anugerah semulajadi minyak sawit ini dan mengutamakan penggunaannya dalam kehidupan seharian kita.

10. Oleh itu, pada 24 Mac 2019 yang lalu, Perdana Menteri kita telah melancarkan kempen ‘Sayangi Sawitku’ atau ‘Love MY Palm Oil’ dengan tujuan untuk mendidik rakyat Malaysia mengenai kelebihan minyak sawit dan peranan serta sumbangan penting komoditi ini kepada negara yang akan turut menumpukan kepada aspek sosio-ekonomi, kesihatan dan alam sekitar.
Tuan-tuan dan puan-puan,

11. Selaras dengan pelancaran rasmi tersebut, kami di pihak Kementerian amat mengalu-alukan para pengeluar minyak sawit turut menyertai usaha kempen ini.

12. Sehubungan itu, saya amat berterima kasih kepada FGV Holdings Berhad kerana telah mengambil inisiatif menggunakan jenama terkenal keluaran mereka iaitu SAJI bagi menyokong dan mempromosikan kempen ‘Sayangi Sawitku’ ini.

13. Saya difahamkan, menerusi jenama SAJI, FGV akan mempamerkan logo kempen ‘Sayangi Sawitku’ di semua barisan produk keluarannya, serta seterusnya di kenderaan-kenderaan pembawa minyak masak milik FGV.

14. Saya juga turut dimaklumkan, sempena bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi, pihak FGV Holdings akan melancarkan program ‘Infak Ramadan’ iaitu bagi setiap pembelian minyak masak SAJI 5kg, sebanyak 50 sen akan disumbangkan kepada golongan-golongan yang memerlukan.

15. Melalui program ini, FGV Holdings mensasarkan sebanyak RM300,000 jumlah kutipan infak dalam masa sebulan berpuasa. Inisiatif ini adalah sangat baik, di mana setiap pembelian bukan sahaja membantu petani atau pengeluar sawit, malah dapat turut membantu rakyat Malaysia yang kurang berkemampuan.

16. Dengan pelancaran kempen di peringkat FGV ini, saya berharap lebih banyak lagi pengeluar sawit akan turut sama dalam memberi sokongan dan komitmen untuk bersama-sama meningkatkan lagi kesedaran rakyat Malaysia terhadap peranan minyak sawit dalam kehidupan seharian kita.

17. Dengan ini, saya secara rasminya melancarkan kempen ‘SAJI Sayangi Sawitku’.

Sekian, terima kasih dan Salam Sayangi Sawitku!

 

TEKS UCAPAN YB MENTERI BAGI MAJLIS PERHIMPUNAN MPI BIL. 4/2019 DAN
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) MTIB 2018, “KECEMERLANGAN HARI INI, KEGEMILANGAN MASA HADAPAN”
23 APRIL 2019, 11.00 PAGI – 1.30 PTG
DEWAN CEMPAKA, MENARA PGRM, CHERAS


Terima kasih Saudara/ Saudari Pengacara Majlis,

YBhg Dato’ Dr. Tan Yew Chong

Ketua Setiausaha. Kementerian Industri Utama

Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha

Ketua-Ketua Pengarah Agensi;

Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif Majlis;

Para penerima Anugerah APC, Para Penerima Anugerah ACSA serta Semua warga MPI
Selamat Pagi, Salam Sejahtera dan Salam Sayangi Sawitku.

1. Saya amat bersyukur kerana dapat bersama warga MPI, wakil-wakil Agensi dan Majlis di Perhimpunan Bulanan MPI Bilangan ke 4 bagi tahun 2019 serta Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 2018.

2. Ucapan terima kasih kepada (MTIB) kerana menjadi hos kita bagi Perhimpunan Bulanan kali ini.

KEMPEN SAYANGI SAWIT

Para hadirin sekalian,

3. Bersempena dengan Kempen Sayangi Sawitku, pelbagai program telah dijalankan. Antaranya adalah perjumpaan saya bersama YB Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar (KePKAS) Sabah dan agensi pelancongan mengenai kempen ini di Kota Kinabalu pada 1 April 2019.

4. Perjumpaan ini adalah bersempena lawatan kerja MPI ke Sabah dari 30 Mac 3019 sehingga 2 April 2019, di mana kita menerima sambutan yang amat baik bagi kempen Sayangi Sawitku.

5. Sempena lawatan kerja MPI tersebut, Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) telah menyerahkan cek sumbangan berjumlah RM1.5 juta kepada Jabatan Hidupan Liar Sabah bagi Pusat Pemuliharaan Orangutan Sepilok. Satu lagi objektif penting lawatan kementerian ke Sabah ini adalah pelaksanaan projek tanam semula satu juta pokok hutan, di mana Letter of Intent (LOI) telah ditandatangani dengan pihak kerajaan Sabah untuk menanam pokok di kawasan hutan yang dikenalpasti, dalam tempoh 10 tahun.

6. Inisiatif MPI ini adalah untuk menggalakkan pemeliharaan hutan dan menolak dakwaaan yang Malaysia memusnahkan hutan semulajadi dan kehidupan liar.

7. Satu lagi usaha adalah pameran Kempen Sayangi Sawitku di Bangunan Utama Parlimen pada 9 April 2019. Lebih 50 Ahli Parlimen termasuk YAB Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menandatangani plakat sebagai tanda sokongan terhadap Kempen Sayangi Sawitku.

8. Pameran ini melibatkan demonstrasi penggunaan minyak sawit merah dan santan sawit, penerangan mengenai produk-produk berasaskan sawit dan pengedaran risalah berkaitan sawit.

9. Saya percaya pameran ini berjaya meningkatkan kesedaran di kalangan Ahli Parlimen mengenai kebaikan dan kegunaan minyak sawit apabila ramai daripada mereka mencuba minyak sawit merah dan produk berasaskan sawit seperti cendol mengguna santan sawit buat kali pertamanya.

10. Selain itu, satu taklimat mengenai Kempen Sayangi Sawitku telah diadakan pada 11 April 2019 untuk ahli-ahli Dewan Rakyat. Hasil daripada taklimat ini, ahli Yang Berhormat yang hadir menyatakan hasrat untuk turut mempromosikan minyak sawit di kawasan Parlimen masing-masing.

MISI BERSAMA DI BAWAH KERANGKA COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES (CPOPC) KE BELGIUM PADA 8 DAN 9 APRIL 2019

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

11. Susulan keputusan Mesyuarat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Ke-6 Peringkat Menteri yang diadakan pada 28 Februari 2019, satu misi ke Brussels, Belgium telah diadakan pada 8 dan 9 April 2019 dengan penglibatan Malaysia dan Indonesia serta Colombia sebagai negara jemputan dan pemerhati.

12. Semasa misi tersebut, delegasi CPOPC telah mengadakan pertemuan dengan entiti utama di bawah Kesatuan Eropah iaitu wakil Parlimen Eropah, Majlis Eropah, Suruhanjaya Eropah, Head of Indonesia - EU Parliamentary Friendship Group dan wakil Ahli-ahli Parlimen Eropah serta pemain industri minyak sawit.

13. Antara perkara yang ditekankan oleh delegasi CPOPC semasa mesyuarat-mesyuarat tersebut adalah:
(a) kesan negatif pelaksanaan Delegated Regulation kepada penggiat industri sawit terutama sekali pekebun kecil;
(b) usaha kemampanan industri sawit termasuklah pensijilan;
(c) usaha dan inisiatif ke arah kelestarian, keseimbangan dan pembangunan hijau industri sawit;
(d) dasar negara dalam memastikan kemampanan industri sawit dan meningkatkan produktiviti; dan
(e) jangkaan langkah yang akan diambil oleh negara pengeluar minyak sawit sekiranya Delegated Regulation ini diperaku dan diluluskan untuk pelaksanaan.

14. Secara umumnya, entiti di bawah EU telah memberikan maklumbalas dan pendirian yang sama terhadap Delegated Regulation di bawah EU RED II tersebut. Berdasarkan beberapa siri mesyuarat yang telah diadakan, Delegated Regulation dijangka akan terus diperaku dan dilaksanakan sepertimana telah dirancang dan ditetapkan oleh pihak EU, tanpa mengambil kira pandangan dan bantahan daripada negara pengeluar minyak sawit.

15. Susulan itu, antara tindakan yang wajar diambil termasuklah:

(a) perbincangan secara berterusan bersama pihak EU terutama sekali bagi semakan semula yang akan dibuat pada Jun 2021;
(b) bantahan terhadap langkah diskriminasi industri sawit di World Trade Organisation (WTO) di bawah CPOPC;
(c) mendapatkan sokongan daripada negara anggota EU;
(d) mempertimbangkan semula rundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) di antara Kesatuan Eropah; dan
(e) memberi fokus kepada pengembangan pasaran ke negara yang mempunyai potensi tinggi dalam mempelbagaikan lagi destinasi eksport minyak sawit negara.

MISI EKONOMI DAN PROMOSI SAWIT DAN KAYU-KAYAN KE ARAB SAUDI PADA 22 HINGGA 25 APRIL 2019

Sidang hadirin yang dihormati sekalian,

16. Memandangkan situasi di EU yang bertekad untuk melumpuhkan industri minyak sawit negara pengeluar serta akibat lebihan stok minyak sawit negara yang tinggi, kita perlu melipat gandakan usaha untuk memperluaskan pasaran, termasuk ke pasaran baru.
17. Rantau Timur Tengah dan benua Afrika adalah antara rantau yang berpotensi untuk dikembang dan ditingkatkan dalam mempelbagaikan lagi pasaran sawit Malaysia. Jesteru itu, YB Timbalan Menteri Industri Utama telah berangkat untuk mengetuai Misi Ekonomi dan Promosi Sawit dan Kayu-kayan ke Arab Saudi dari 22 hingga 25 April 2019.

18. Beliau akan mengadakan beberapa pertemuan dengan pemain industri sawit dan kayu serta rakan sejawat di peringkat Kementerian dan Agensi berkaitan di negara-negara berkenaan.

19. Arab Saudi merupakan antara pasaran terbesar bagi eksport minyak sawit dan produk berasaskan sawit, serta kayu dan produk kayu Malaysia dalam kalangan negara-negara Timur Tengah.

20. Pertemuan dengan pihak-pihak berkepentingan ini diadakan bagi membincangkan isu-isu semasa yang memberi kesan kepada perdagangan minyak sawit, meneroka peluang pasaran dan rakan dagangan baru serta mendapat manfaat menerusi pelbagai jaringan rangkaian perdagangan untuk meningkatkan eksport komoditi negara.

21. Selain itu, pertemuan ini juga dapat memberi ruang bagi Malaysia untuk mempromosi kebaikan minyak sawit serta mewar-warkan usaha kelestarian industry minyak sawit negara.

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG MTIB

Hadirin sekalian,

22. Pada hari ini juga kita akan menyampaikan penghargaan dan pengiktirafan kepada warga MTIB yang telah menunjukkan prestasi yang tinggi sepanjang tahun 2018, khasnya dalam menyumbang kepada kecemerlangan MTIB.

23. Seramai 34 orang warga MTIB yang dipilih akan di beri Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2018, manakala 3 orang akan menerima Anugerah Audit & Control Self Assessment (ACSA). 23. Saya yakin penganugerahan ini akan memberi motivasi kepada semua agar mengekalkan momentum kecemerlangan pada masa-masa akan datang.

24. Tahniah kepada semua penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan jadikanlah anugerah ini sebagai teras dan pendorong untuk lebih berusaha bagi mempertingkatkan sistem penyampaian yang lebih cekap, berwibawa, berintegriti dan berkualiti.

Sekian, terima kasih.

UCAPAN YB TERESA KOK MENTERI INDUSTRI UTAMA DI MAJLIS PERASMIAN KEMPEN SAYANGI SAWITKU
24 MAC 2019, LADANG EAST PULAU CAREY
SIME DARBY PLANTATION BERHAD


Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
Perdana Menteri Malaysia,

YB Dr. Xavier Jayakumar Arulanandam
Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli

YB Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin
Timbalan Menteri Industri Utama

Yang Berbahagia Datuk Seri Ketua Setiausaha Negara

Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor

Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan

Yang Berbahagia Tan Sri-Tan Sri, Datuk Seri-Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian

Selamat Pagi dan Salam Sayangi Sawitku.

1. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad, Perdana Menteri kita, yang sudi melapangkan masa dan hadir bersama-sama kita pada hari ini.

2. Ini merupakan satu majlis yang julung-julung kali diadakan untuk membuktikan kepada masyarakat seluruh dunia bahawa rakyat Malaysia bersatu dan berdiri teguh untuk melindungi minyak sawit Malaysia. Saya ucapkan selamat datang kepada semua hadirin ke Majlis Perasmian Kempen Sayangi Sawitku 2019.

Tuan-tuan dan puan-puan,

3. Industri sawit negara kini telah menjangkau lebih 100 tahun dengan merekodkan pelbagai kejayaan dan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dalam melakar kejayaan demi kejayaan sepanjang tempoh tersebut, terdapat masyarakat di luar sana yang mencemburui kejayaan kita.

4. Mereka melemparkan pelbagai tomahan dan tuduhan yang tidak berasas kerana ingin menjatuhkan imej minyak sawit negara demi kepentingan dan agenda mereka sendiri. Negara-negara maju di Eropah telah memulakan usaha perundangan untuk menghadkan atau menghentikan penggunaan minyak sawit atas dasar pengeluaran minyak sawit tidak mampan dan menyebabkan penyahhutanan hutan tropika.

5. Pada masa yang sama, pengeluar produk makanan dan bukan makanan Eropah kini giat memasarkan lebih banyak produk dengan label ‘No Palm Oil’. Perkara ini menyebabkan wujudnya tanggapan yang buruk terhadap minyak sawit dalam kalangan pengguna Eropah.

6. Mereka menganggap minyak sawit adalah tidak baik untuk kesihatan dan merosakkan alam sekitar. Mereka juga menyalahkan kita terhadap kepupusan orangutan.

7. Malang sekali, usaha tidak baik yang dilakukan oleh pihak luar ini telah memberi kesan yang negatif terhadap rakyat Malaysia sendiri, yang turut terpengaruh dengan mesej anti minyak sawit ini yang disebarkan melalui pelbagai saluran termasuklah media sosial.

Para hadirin yang dihormati sekalian,

8. Sebenarnya, minyak sawit terbukti kaya dengan pelbagai khasiat terutamanya Vitamin E dan A. Selain itu, ia juga adalah bahan asas kepada pembuatan pelbagai produk lain seperti sabun, gel mandian dan sabun pencuci yang kita gunakan dalam kehidupan seharian.

9. Justeru, mulai tahun ini, Kementerian Industri Utama telah memulakan kempen secara agresif untuk mendidik rakyat Malaysia mengenai kelebihan minyak sawit dan peranan serta sumbangan penting komoditi ini kepada negara. Dengan tema ‘Sayangi Sawitku’ atau ‘Love MY Palm Oil’, kempen ini akan tertumpu kepada aspek sosio-ekonomi, kesihatan dan alam sekitar.

10. Fokus utama adalah untuk menyemai rasa bangga terhadap minyak sawit dalam kalangan rakyat Malaysia, di samping memberi kesedaran, mendidik, mengenali dan menghargai sumbangan industri minyak sawit kepada negara. Usaha ini dijalankan termasuk melalui program pendidikan bersama sekolah, kolej dan juga universiti di Malaysia.

11. Antara aktiviti-aktiviti yang telah dimulakan adalah seperti Program Duta Pelajar (Palm Oil Students Ambassadors Programme) termasuk yang diadakan bersama Universiti Putra Malaysia, Universiti HELP dan Universiti SeGI, manakala program melukis dinding mural informatif sawit telah dimulakan di Kolej Universiti KDU.

12. Kita juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak lain sebagai usaha mendidik para pelajar sekolah melalui aktiviti-akitiviti interaktif. Ini termasuk demonstrasi masakan yang diusahakan bersama KidZania dan pertandingan masakan EDUPALM yang akan diadakan di beberapa sekolah.

13. Aktiviti promosi melalui usahasama dengan pasaraya-pasaraya dan kedai-kedai runcit akan turut dilaksanakan bagi meningkatkan lagi kesedaran awam terhadap produk sawit. Selain itu adalah usahasama dengan para pengeluar produk berasaskan sawit dalam mempromosikan produk-produk tersebut dengan lebih berkesan.

14. Adalah menjadi harapan kita agar lebih banyak organisasi akan tampil memberi sokongan dan kerjasama dalam memastikan keberkesanan kempen ini. Selain itu, pertandingan ‘Love MY Palm Oil’ secara atas talian akan dianjurkan sepanjang kempen ini bagi menggalakkan penglibatan para pengguna dan memupuk kesedaran mereka mengenai kelebihan minyak sawit.

Tuan-tuan dan puan-puan,

15. Kita juga telah mendapat kerjasama yang baik daripada syarikat-syarikat penerbangan dan perlancongan dalam membantu menyalurkan maklumat mengenai industri minyak sawit kepada para pelancong. Sebagai contoh, majalah di dalam pesawat dan sistem paparan maklumat penerbangan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) telah mula memaparkan informasi mengenai minyak sawit Malaysia.

16. Selain itu, program-program bagi pemandu pelancong tempatan juga akan disediakan sebagai usaha menambah pengetahuan mereka tentang sejarah tanaman sawit dan kebaikan minyak sawit. Dalam hubungan ini, kita ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Malaysia Airports Holdings Berhad, Malaysia Airlines Berhad, Air Asia Berhad, Malindo Airways Sdn. Bhd dan Malaysia Inbound Tourism Association atas kerjasama dan sokongan yang diberikan bagi menjayakan program-program tersebut.

17. Kementerian juga sedar akan kepentingan untuk memberi informasi yang tepat kepada mereka yang terlibat dalam sektor kesihatan. Dalam usaha ini, kita akan memberi informasi mengenai nutirisi dan kebaikan kesihatan minyak sawit kepada para pengamal perubatan, pakar pemakanan dan juga ahli farmasi.

18. Dalam mempertahankan bahawa pembangunan tanaman sawit adalah tanggungjawab bersama, kita juga merancang untuk melaksanakan program ‘Planting For The Future’, dengan penanaman satu juta anak pokok spesis hutan di kawasan-kawasan ‘riparian’ dan ‘degraded land’ yang terpilih di seluruh Malaysia. Untuk usaha ini, adalah diharapkan agar syarikat-syarikat dalam industri sawit Malaysia dapat memberikan sokongan yang penuh terhadap program ini.

Para hadirin sekalian,

19. Kita juga ingin memastikan aktiviti tanaman sawit adalah dilaksanakan secara mampan selaras dengan kerangka United Nation Sustainable Development Goals agar alam sekitar kita terpelihara untuk generasi akan datang. Kita sepatutnya tidak memberi ruang kepada pihak luar terutamanya Kesatuan Eropah (EU) untuk mengaitkan minyak sawit dengan penyahhutanan dan pemusnahan habitat serta biodiversiti.

20. Untuk itu, saya menyeru kepada semua pengusaha sawit untuk sama-sama bertanggungjawab terhadap aspek kemampanan dan kelestarian aktiviti penanaman sawit. Lebih perhatian dan fokus sewajarnya diberikan untuk melestarikan tanaman sawit melalui peningkatan produktiviti pengeluaran hasil sawit.

21. Dalam hal ini, pihak industri dengan kerjasama MPOB hendaklah menumpukan kepada peningkatan produktiviti hasil sawit melalui penggunaan benih yang berkualiti dan berhasil tinggi, memperluaskan mekanisasi dan penggunaan jentera moden di ladang serta penggunaan baja yang cekap nutrien serta kawalan penyakit dan makhluk perosak yang berkesan.

22. Untuk makluman para hadirin sekalian, Kabinet telah meluluskan cadangan untuk menghadkan peluasan kawasan tanaman sawit di negara kepada 6.5 juta hektar sebagai langkah untuk memastikan kelestarian industri minyak sawit. Had ini juga mengambil kira perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri untuk penanaman sawit di negeri masing-masing. Dalam hal ini, kita akan terus berkonsultasi dengan pihak kerajaan negeri untuk memastikan hasrat ini dicapai.

23. Di samping itu, Kabinet juga bersetuju agar penanaman kelapa sawit tidak digalakkan di kawasan baru tanah gambut. Manakala, penukaran guna tanah Hutan Simpan Kekal (HKL) bagi aktiviti penanaman sawit atau tanaman pertanian lain dilarang. Kawasan ini amat penting sebagai penyimpanan stok karbon serta kaya dengan khazanah semula jadi dan biodiversiti yang tidak ternilai kepada negara.

24. Selain itu, Kementerian juga akan melaksanakan penyediaan peta rasmi bagi kawasan sawit di seluruh negara untuk capaian umum bagi memenuhi kehendak ketelusan.

25. Maka, marilah kita bersama-sama mengembleng tenaga dan bersatu dalam memastikan industri sawit kita diusahakan secara mampan dan seterusnya menangkis dakwaan dan kecaman yang dilemparkan oleh pihak luar.

Tuan-tuan dan puan-puan,

26. Sekali lagi, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Bin Mohammad, menteri-menteri Kabinet dan juga Kerajaan-kerajaan negeri serta pihak industri yang telah bersama-sama membantu dalam mempromosi dan menyokong industri minyak sawit Malaysia, di peringkat tempatan dan juga antarabangsa.

27. Saya juga berasa amat bersyukur apabila Tun sendiri telah mempertahankan minyak sawit negara daripada ancaman negara-negara Eropah baru-baru ini dan memberi kerjasama serta pertimbangan bagi menjayakan program ini.

28. Akhir kata, saya yakin melalui kempen ini industri minyak sawit akan terus menjadi salah satu produk kebanggaan Malaysia. Besarlah harapan saya untuk mendapatkan penglibatan daripada semua pihak dalam menjadikan minyak sawit Malaysia sebagai produk yang bertaraf 5 bintang.

Sekian, terima kasih.