faqcontact complaintssitemap pdpk 

jata5

TEKS UCAPAN YANG BERHORMAT PUAN TERESA KOK MENTERI INDUSTRI UTAMA
SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN MPI BIL 1/2020
BERTEMPAT DEWAN SERBAGUNA, ARAS G, KEMETERIAN INDUSTRI UTAMA
PADA 14 JANUARI 2020 (SELASA) JAM 2.30 - 5.00 PETANG


SALUTASI
Salam Hormat, Salam Sejahtera, Salam Komoditiku dan Salam Sayangi Komoditiku
Terima kasih saudara Pengacara Majlis
Yang Berhormat Datuk Seri Shamsul Mohd Akin, Timbalan Menteri Industri Utama
Yang Berbahagia Encik Ravi Muthayah, Ketua Setiausaha Kementerian Industri Utama
Timbalan Ketua Setiausaha

Setiausaha-setiausaha Bahagian

Ketua-ketua Pengarah Agensi

Ketua-ketua Pegawai Eksekutif Majlis

Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian

PENDAHULUAN

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

1. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada petang ini menjayakan program Perhimpunan Kementerian Industri Utama (MPI) yang pertama bagi tahun 2020.

2. Sedar atau tidak sedar kita telah melangkah ke Tahun Baharu 2020. Masih belum terlambat saya rasa untuk mengucapkan Selamat Tahun Baharu 2020 kepada semua warga Kementerian, Agensi dan Majlis yang hadir. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir atas sumbangan dan usaha yang telah diberikan sepanjang tahun 2019. Semoga prestasi dan pencapaian pada tahun lepas akan terus ditingkatkan dan tahun ini menjadi tahun yang lebih cemerlang buat MPI dan kita semua.

3. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berbahagia Encik Ravi Muthayah yang telah dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Industri Utama berkuat kuasa mulai 23 Disember 2019 yang lalu.

PENCAPAIAN SEKTOR AGRIKOMODITI

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

4. Mengimbas kembali pencapaian MPI pada tahun lepas, cabaran utama yang dihadapi oleh kita semua ialah kemerosotan harga dan kejatuhan nilai eksport produk agrikomoditi. Bagi tempoh Januari hingga November 2019, sektor agrikomoditi yang terdiri daripada produk-produk sawit, getah, kayu kayan, koko, lada dan tembakau telah mencatatkan jumlah nilai dagangan sebanyak RM149.8 bilion manakala imbangan dagangan sebanyak RM78.7 bilion.

5. Selain itu, prestasi harga agrikomoditi pada tahun lepas telah menunjukkan peningkatan yang positif. Sebagai contoh, bagi sektor sawit harga purata minyak sawit mentah (CPO) telah meningkat kepada RM2,813 per tan pada bulan Disember berbanding RM2,037 pada Januari 2019. Trend peningkatan harga CPO yang dijangka akan lebih baik pada tahun ini dapat membantu menstabilkan harga dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan pendapatan pekebun kecil.

6. Kementerian juga telah berjaya melaksanakan pelbagai inisiatif untuk melonjakkan lagi daya maju dan daya saing industri agrikomoditi. Misalnya, Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) telah mencapai 62.2% yang meliputi 3.63 juta hektar daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di Malaysia.

7. Kementerian juga telah melaksanakan program biodiesel negara iaitu biodiesel B10 di sektor pengangkutan yang mandatori mulai Februari 2019 dan program biodiesel B7 di sektor industri yang mandatori mulai Julai 2019.

8. Sepanjang tahun 2019, sebanyak 84 Program Kempen Sayangi Sawitku yang dihebahkan di seluruh negara telah menunjukkan impak positif dengan lebih ramai rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat tampil untuk menyuarakan sokongan terhadap industri sawit negara termasuk pemimpin utama negara, tokoh korporat, personaliti media, ketua masyarakat dan pelajar. Manakala industri seperti penerbangan, pelancongan dan hiburan juga turut bekerjasama menjayakan kempen ini melalui penajaan dan publisiti.

9. Kementerian turut memperkenalkan sistem belian getah secara atas talian iaitu My Rubber Online (MyROL). Sistem ini berupaya menawarkan harga yang lebih kompetitif dan memberi pulangan yang lebih tinggi kepada pekebun kecil getah. Ia juga dapat menangani isu berkaitan pembayaran Insentif Pengeluaran Getah (IPG) kerana sistem ini bukan sahaja dapat menjimatkan masa dan memendekkan proses permohonan tetapi juga dapat mengekalkan data pekebun kecil melalui server yang diintegrasikan dengan sistem IPG sedia ada.

10. Saya juga telah merasmikan pembukaan Pusat Industri Kenaf di Tebu Hitam, Rompin, Pahang dan Pusat Pemprosesan dan Pengeluaran Produk Kenaf di Saujana, Setiu, Terengganu pada
3 Disember 2019 sebagai kilang perintis pengeluaran produk-produk berasaskan fiber dan core kenaf. Pusat pemprosesan kenaf ini dijangka mampu mengeluarkan 500 tan fiber setahun dengan nilai sebanyak RM1.25 juta.

11. Dalam memastikan nilai eksport lada terus meningkat, Kementerian telah melaksanakan aktiviti penjenamaan semula dan pemasaran produk-produk Saraspice dengan memfokuskan kepada kaedah pemasaran yang lebih efektif dan berdaya saing di peringkat pasaran domestik dan antarabangsa. Penjualan produk-produk Saraspice setelah penjenamaan semula ini disasarkan berjumlah RM3 juta pada tahun ini.

PERANCANGAN TAHUN 2020

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

12. Menyedari akan kepentingan untuk memastikan sektor agrikomoditi terus kukuh dan kekal berdaya saing, Kementerian telah melancarkan Dasar Komoditi Negara (DKN) 2011 – 2020 pada tahun 2011 bagi menyediakan landasan ke arah pembangunan sektor agrikomoditi secara mampan dan berorientasikan pasaran.

13. Menerusi Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) yang dilaksanakan pada tahun 2018, MPI telah menyediakan satu kertas strategi agrikomoditi. Beberapa strategi pembangunan sektor agrikomoditi yang merangkumi industri huluan dan hiliran telah ditambah baik berasaskan kepada permintaan pasaran.

14. Memandangkan tahun ini merupakan tahun terakhir bagi pelaksanaan RMKe-11, saya kira tahun ini adalah tahun yang mencabar bagi Kementerian dalam memastikan semua projek dan program yang dirancang dalam DKN dan RMKe-11 mencapai sasaran yang ditetapkan.

15. Oleh yang demikian, peruntukan sebanyak RM670.12 juta yang telah diluluskan dalam Belanjawan 2020 diharap dapat dibelanja dan diuruskan dengan sebaiknya. Peruntukan ini termasuk pelaksanaan bagi 77 projek pembangunan yang berjumlah RM410.6 juta. Saya percaya pihak Kementerian, Agensi dan Majlis telah pun mempunyai perancangan yang rapi dan teratur untuk memastikan semua projek yang dirancang dapat dilaksanakan serta dipantau mengikut jadual dan peruntukan yang diluluskan oleh Kerajaan.

16. Pada masa yang sama, Kementerian juga akan meneruskan misi ekonomi, promosi dan pelaburan di peringkat antarabangsa ke negara-negara yang berpotensi bagi meneroka pasaran baharu. Antaranya di rantau Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Turkmenistan bagi menstabilkan harga serta mempromosikan produk-produk komoditi.

HALA TUJU 2020 (WAY FORWARD)

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

17. Bagi memastikan sektor agrikomoditi terus memperkasakan ekonomi negara serta memberi manfaat kepada semua pemegang taruh, Kementerian sedang merangka strategi-strategi di bawah RMKe-12. Strategi ini selari dengan dasar Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB) yang berteraskan kepada 3 prinsip utama iaitu economic empowerment, environment enhancement dan social re-engineering.

18. Untuk itu, MPI sedang merangka penyediaan Dasar Agrikomoditi Negara (DAKN), 2021 – 2030 bagi menggantikan Dasar Komoditi Negara (DKN) 2011 – 2020 yang telah menjadi rujukan utama dan hala tuju kepada industri agrikomoditi dalam tempoh satu dekad yang lalu. Sebagai permulaan, Kementerian akan mengadakan sesi pemukiman yang dijangka berlangsung pada pertengahan bulan Februari 2020 untuk memperhalusi strategi, sasaran dan pelan tindakan di bawah RMKe-12 serta meneliti pencapaian MPI sepanjang 10 tahun pelaksanaan DKN.

19. Sehubungan itu, saya menggesa Kementerian, Agensi dan Majlis untuk menyumbangkan idea dan input bagi membincangkan hala tuju dan inisiatif untuk membangunkan industri agrikomoditi negara untuk jangka pendek dan panjang. Sesi pemukiman ini adalah platform yang baik untuk mendapatkan pandangan dan cadangan penambahbaikan daripada pihak industri dan juga pekebun kecil sawit, getah, koko, lada dan kenaf.

PENUTUP

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

20. Di kesempatan ini sekali lagi, sempena dengan tahun baharu ini dengan azam yang baharu, saya ingin menyeru kepada semua warga MPI, Agensi dan Majlis supaya mempunyai semangat kerja yang utuh, saling berganding bahu dan kerja dalam satu pasukan dalam memastikan agenda dan matlamat organisasi tercapai. Sesebuah organisasi tidak mampu untuk terus berjaya dan cemerlang tanpa kerjasama dan sokongan padu antara satu sama lain.

21. Saya yakin motivasi, komitmen dan tindakan proaktif yang ditunjukkan oleh semua pegawai-pegawai Kementerian, Agensi dan Majlis dalam melaksanakan semua inisiatif, usaha dan sumbangan bersama-sama pihak industri dan pekebun kecil akan menjadikan sektor agrikomoditi terus berkembang dengan pesatnya. Oleh itu, marilah kita sama-sama memastikan kita semua mempunyai matlamat yang sama dalam menjayakan industri agrikomoditi negara.

22. Sebagai penutup, tidak lama lagi kita akan menyambut perayaan Tahun Baharu Cina pada 25 dan 26 Januari 2020. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baharu Cina, Gong Xi Fa Cai kepada mereka yang menyambut perayaan ini. Semoga sambutan perayaan seperti ini akan mengeratkan dan memperkukuhkan lagi hubungan perpaduan dan keharmonian antara kaum di negara Malaysia.

Sekian, terima kasih.

Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Industri Utama
9 Januari 2020