faqcontact complaintssitemap pdpk 

MEDIA RELEASE

lgm

KENYATAAN MEDIA


 LEMBAGA GETAH MALAYSIA
MAKLUMAN PENGAKTIFAN INSENTIF PENGELUARAN GETAH (IPG) KEPADA PEKEBUN KECIL SEMENANGJUNG, SABAH DAN SARAWAK

  1. Adalah dimaklumkan mulai Januari 2019, Insentif Pengeluaran Getah (IPG) akan diaktifkan sekiranya harga purata bulanan SMR 20 FOB berada di paras RM6.10 sekilogram atau harga di peringkat ladang (farmgate) berada di paras RM2.50 sekilogram ke bawah.
  1. Pada bulan Januari 2019, harga purata peringkat ladang bagi cuplump adalah seperti berikut:
  1. Semenanjung :   RM 2.00 sekilogram;
  2. Sabah :   RM 1.70 sekilogram; dan
  3. Sarawak : RM 1.80 sekilogram.
  1. LGM ingin  memaklumkan  bahawa  IPG TERAKTIF   bagi bulan Januari 2019 di Semenanjung, Sabah   dan   Sarawak dengan bayaran seperti berikut:
  1. Semenanjung :   RM 0.50 sekilogram;
  2. Sabah :   RM 0.80 sekilogram; dan
  3. Sarawak          : RM 0.70 sekilogram.
  1. Pekebun kecil boleh membuat tuntutan IPG berdasarkan kepada pengeluaran bulan Januari 2019 mulai 1 Februari 2019 hingga 28 Februari 2019.

 

18 Februari 2019
Lembaga Getah Malaysia

 

mpi

KENYATAAN MEDIA


MISI EKONOMI, PROMOSI DAN PELABURAN KE PAKISTAN, IRAN DAN TURKI PADA 18 – 26 JANUARI 2019

Kementerian Industri Utama (MPI) akan mengadakan misi ekonomi, promosi dan pelaburan ke Pakistan, Iran dan Turki mulai 18 – 26 Januari 2019. Delegasi Kementerian yang diketuai oleh YB Timbalan Menteri Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin bersama Ketua Setiausaha MPI, YBhg. Dato’ Dr. Tan Yew Chong akan mengadakan beberapa pertemuan dengan rakan sejawat di peringkat Kementerian dan Agensi berkaitan di negara-negara berkenaan. Turut menyertai delegasi adalah pegawai- pegawai kanan agensi di bawah Kementerian dan wakil-wakil persatuan industri komoditi.

Pertemuan ini diadakan bagi memberi penjelasan mengenai kelebihan yang dimiliki oleh produk-produk komoditi Malaysia berbanding negara pengeluar lain. Antaranya seperti kualiti dan keselamatan makanan serta nutrisi yang terdapat di dalam minyak sawit berbanding minyak sayuran lain, kualiti dan kredibiliti produk perkayuan dan produk getah berteknologi tinggi. Selain daripada itu, misi ini juga akan membincangkan beberapa isu yang dianggap sebagai halangan kepada akses pasaran bagi produk- produk komoditi Malaysia. Antaranya seperti cukai import yang tinggi

sehingga 40 peratus (%) yang dikenakan di negara Iran bagi produk minyak sawit dan lain-lain halangan bukan tarif yang akan dilaksanakan oleh Pakistan seperti pengharaman produk makanan (vanaspati) yang menggunakan minyak sawit di negara berkenaan.

Ketiga-tiga negara berkenaan adalah merupakan antara pasaran utama kepada sektor komoditi negara seperti sawit, getah dan kayu kayan. Pada tahun 2017, nilai eksport ke Pakistan, Iran dan Turki bagi ketiga-tiga komoditi tersebut adalah masing-masing sebanyak RM3.05 bilion, RM2.48 bilion and RM 3.63 bilion. Oleh itu, misi perdagangan ini adalah penting bukan sahaja untuk memelihara kedudukan syer pasaran produk komoditi Malaysia di negara berkenaan terjamin malah untuk meningkatkan syer pasaran tersebut ke satu tahap yang lebih tinggi.

Aktiviti-aktiviti yang telah dirancang sepanjang misi ini berlangsung seperti persidangan, pembentangan seminar, perbincangan meja bulat, mesyuarat dua hala dan lain-lain diharapkan akan menghasilkan impak yang berkesan sejajar dengan hasrat MPI untuk membawa industri komoditi negara ke tahap yang lebih cemerlang pada tahun ini dan tahun- tahun akan datang. Pembangunan industri komoditi yang kukuh adalah penting agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemakmuran negara yang dicapai.

Kementerian Industri Utama
18 Januari 2019

mpi

KENYATAAN AKHBAR


KENYATAAN AKHBAR OLEH MENTERI INDUSTRI UTAMA YB TERESA KOK MENGENAI PENJUALAN TANAH DAN PROJEK PEMBANGUNAN LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) DI SUNGAI BULOH, SELANGOR YANG DIRAGUI, JUMLAH KAWASAN TANAH MILIK LGM DAN STATUS AKTIVITI R&D DI LGM

Selaras dengan saranan YAB Perdana Menteri yang menekankan ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik dalam Kerajaan Pakatan Harapan yang baharu, sebaik sahaja saya dilantik sebagai Menteri Industri Utama, saya telah mengarahkan Lembaga Getah Malaysia (LGM) untuk melakukan audit penuh terhadap semua asetnya serta kontrak yang telah dimeterai setakat ini. Saya juga telah mengarahkan kajian penuh dan rombakan terhadap keseluruhan prosedur dan tadbir urus organisasi termasuk aktiviti Penyelidikan & Pembangunan (R&D).

Sehubungan dengan itu, Lembaga Pengarah LGM telah melaporkan perkara berikut kepada saya, iaitu:

1. PENJUALAN SEBAHAGIAN DARIPADA TANAH LGM DI LOT 481 SUNGAI BULOH KEPADA KWASA LAND

Lembaga Pengarah telah dimaklumkan bahawa pada Oktober 2010, Kerajaan terdahulu melalui kelulusan Kabinet telah mengarahkan penjualan kira-kira 2,800 ekar tanah LGM di Sungai Buloh, yang dikenali sebagai Lot 481, kepada Aset Tanah Negara Berhad (ATNB), iaitu sebuah Special Purpose Vehicle, menerusi jualan langsung yang mana LGM secara arbitrari atau sewenang-wenangnya telah dibayar sebanyak RM1.5 bilion sebagai balasan jualan (sale consideration).

Walau bagaimanapun, kini telah diketahui oleh LGM bahawa tanah seluas 2,800 ekar tersebut kemudiannya telah dibeli oleh Kwasa Land (EPF) dengan balasan jualan (sale consideration) berjumlah kira-kira RM2.28 bilion. Maka LGM telah kerugian kerana terdapat perbezaan harga sebanyak RM800 juta.

LGM berpendapat bahawa ia mempunyai hak secara sah ke atas jumlah RM800 juta ini. Jumlah ini masih gagal dikesan sehingga kini. Lembaga Pengarah telah melaporkan transaksi yang meragukan ini kepada Jabatan Audit Negara untuk audit menyeluruh dan siasatan lanjut. Jumlah keseluruhan Lot 481 adalah kira-kira 3,385 ekar dan setelah penjualan 2,800 ekar tanah ini, baki Lot 481 tinggal 585 ekar sahaja.

2. PEMBANGUNAN LIMA FASILITI DI SG BULOH

Kabinet terdahulu, dalam penjualan yang telah dinyatakan tadi, telah memberi kelulusan kepada Lembaga Pengarah LGM ketika itu untuk menggunakan jumlah RM1.5 bilion tersebut untuk membangunkan 585 ekar tanah yang selebihnya. Lembaga Pengarah ketika itu para sekitar tahun 2012/13 memutuskan untuk membina 5 kemudahan merangkumi makmal baru, Menara Pejabat, Muzium, Kemudahan Sukan dan kluster perniagaan melibtakan sebuah Kompleks SEDEC bagi pemindahan teknologi.

Menurut rekod yang ada, secara senyap-senyap Project Deliver Partner (PDP) telah dilantikkan dan bukannya Perunding Pengurusan Projek (Project Managament Consultant) sepertimana telah diputuskan oleh Lembaga. Perkara ini telah dilakukan tanpa kelulusan Lembaga yang sewajarnya.

Pada bulan Februari 2018, Lembaga yang seterusnya secara rasmi telah menamatkan perkhidmatan PDP tersebut. Lembaga Pengarah yang ada sekarang ini, yang dilantik selepas PRU ke-14, telah baru-baru ini menemui beberapa transaksi yang diragui oleh beberapa pegawai LGM dalam pelaksanaan lima fasiliti tersebut. Lanjutan daripada itu, Lembaga Pengarah bertindak dengan membuat laporan kepada SPRM pada 27hb November 2018 akibat pelanggaran prosedur LGM yang telah mengakibatkan kerugian kira-kira RM70 juta kepada LGM. Selain daripada itu, Lembaga juga akan terus mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai-pegawai tertentu di LGM atas perbuatan salah ini.

3. MORATORIUM KE ATAS PEMBANGUNAN SEMUA TANAH MILIK LGM TERMASUK MELALUI USAHASAMA (JV)

Dalam tempoh 70 tahun, Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRI) yang ditubuhkan pada tahun 1925 (kini dikenali sebagai LGM sejak 1996), telah memperoleh dan mengumpul jumlah kawasan tanah (land bank) yang besar.

Berikutan saranan saya agar audit keseluruhan dilaksanakan ke atas jumlah kawasan tanah (land bank) termasuk beberapa projek JV yang diluluskan sebelum ini, Lembaga Pengarah yang baharu mendapati bahawa beberapa JV telah dilaksanakan dengan syarat-syarat yang tidak menguntungkan kepada LGM. Saya memandang perkara ini sebagai sesuatu yang serious. Sehubungan dengan itu, Lembaga Pengarah mengisytiharkan moratorium serta-merta ke atas semua aktiviti pembangunan tanah milik LGM.

KENYATAAN MEDIA OLEH PENGERUSI LEMBAGA GETAH MALAYSIA ENCIK SANKARA N. NAIR

4. ROMBAKAN DAN PENYUSUNAN SEMULA LGM SECARA AM

Seiring dengan saranan YB Menteri untuk menjalankan operasi dengan telus, cekap dan objektif, Lembaga Pengarah LGM pada 19hb November 2018 telah mengambil langkah-langkah menyeluruh dan drastik ke arah itu dengan melaksanakan reformasi Lembaga secara menyeluruh.

Jawatankuasa Pengawasan Am yang terdiri daripada Pengerusi dan Ahli Lembaga kanan telah ditubuhkan bersama-sama dengan dua jawatankuasa kecil lain untuk meneliti hal-hal audit/kewangan serta R&D. Antaranya, jawatankuasa tersebut telah bertindak terhadap pelbagai aspek dan kelemahan LGM, termasuk memperbaiki kawalan perakaunan dalaman, meningkatkan pengurusan secara keseluruhan, penyusunan semula jabatan untuk kecekapan, merombak aktiviti penguatkuasaan dan pelesenan, kutipan ses, meningkatkan ketelusan dalam prosedur tender dan penjimatan dalam keseluruhan kos operasi dan lain-lain.

Paling utama, YB Menteri telah menyarankan LGM untuk kembali kepada aktiviti utama sejajar dengan objektif asal dan tujuan penubuhan penyelidikan getah pada tahun 1925 (hampir 100 tahun yang lalu) di bawah akronim - Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRI). RRI ditubuhkan semata-mata untuk merintis promosi penyelidikan dan pembangunan getah, yang akhirnya menghasilkan, antara lain, pembangunan teknologi buatan negara seperti SMR, klon getah yang mantap dan sebagainya.

RRI merupakan institut penyelidikan getah terbaik dan amat dihormati di mata dunia. Namun, RRI (kini dikenali sebagai LGM sejak tahun 1996) nampaknya telah hilang kegemilangan dan arahnya. Oleh itu, Lembaga Pengarah yang baharu berhasrat untuk mengembalikan zaman kegemilangan RRI seperti dahulu. Lembaga Pengarah telah menggerakkan pembaharuan yang meluas ke arah ini dan akan melaksanakan apa sahaja yang diperlukan untuk mengembalikan objektif asalnya iaitu R & D yang bermutu tinggi dalam penyelidikan dan pembangunan getah.

mpi
KENYATAAN MEDIA


 

YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
KENAIKAN PARAS HARGA PENGAKTIFAN (PHP) BAGI INSENTIF PENGELUARAN GETAH (IPG)

1. YB. Lim Guan Eng, Menteri Kewangan Malaysia, ketika sesi Penggulungan Belanjawan 2019 Peringkat Dasar di Dewan Rakyat pada Rabu, 21 November 2018 telah mengumumkan kenaikan Paras Harga Pengaktifan (PHP) bagi Insentif Pengeluaran Getah (IPG) daripada RM2.20 kepada RM2.50 bagi sekilogram getah (cuplump) di peringkat ladang.

2. Kementerian Industri Utama (MPI) amat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pengumuman yang tepat pada masanya. Pengumuman ini menunjukkan penghargaan Kerajaan terhadap kepentingan dan sumbangan para pekebun kecil getah kepada ekonomi negara serta membela nasib dan kebajikan golongan berkenaan. Kenaikan PHP daripada RM2.20 kepada RM2.50 sekilogram ialah langkah jangka pendek menangani kejatuhan harga getah pada ketika ini.

3. Dengan peningkatan PHP sebanyak RM0.30 daripada kadar sebelum ini, para pekebun kecil akan menikmati yang lebih baik bagi setiap kilogram getah yang dihasilkan berdasarkan harga getah semasa. Kerajaan akan menyediakan peruntukan tambahan bersesuaian pada tahun 2019 sebagai tambahan kepada RM50 juta yang diumumkan dalam Bajet 2019.

4. Justeru, mulai 1 Januari 2019 IPG akan diaktifkan dengan kadar baharu iaitu sekiranya harga getah (cuplump) di peringkat ladang jatuh di bawah PHP RM2.50 sekilogram dengan mengambil kira pengeluaran getah bagi bulan sebelumnya. Pemberian insentif ini diharap akan meringankan beban pekebun kecil getah dan membolehkan mereka terus menyumbang kepada pembangunan industri getah.

5. Pada masa yang sama, Kerajaan melalui Kementerian Industri Utama dan agensi-agensi lain yang berkaitan, akan terus menggembleng tenaga mengkaji dan melaksana langkah jangka panjang bagi membantu pekebun kecil getah dalam menghadapi impak kejatuhan harga komoditi.

Kementerian Industri Utama

 

mpi
KENYATAAN MEDIA


YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
MAKLUM BALAS TERHADAP “IPG TIDAK BANYAK MANFAAT KEPADA PEKEBUN GETAH”
UTUSAN ONLINE, 3 NOVEMBER 2018

1. Kementerian Industri Utama (MPI) mengambil perhatian mengenai kenyataan YB Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Terengganu di dalam Utusan Online pada 3 November 2018.

2. Untuk makluman, Insentif Pengeluaran Getah (IPG) telah diwujudkan bagi meringan beban pendapatan pekebun kecil dan memberi galakan untuk mereka terus menoreh sewaktu harga getah rendah di pasaran. Seramai 450,568 pemilik kad Permit Autoriti Transaksi Getah (PAT-G) yang layak memohon IPG sejak tahun 2015. Semenjak diperkenalkan sehingga 31 Ogos 2018, sebanyak 783,877 bilangan permohonan tuntutan telah diluluskan bagi tujuan pengagihan IPG yang melibatkan peruntukan RM90.94 juta.

3. Insentif ini hampir sama dengan konsep harga lantai kerana IPG akan diaktifkan apabila purata harga bulanan SMR 20 pada bulan sebelumnya kurang dari RM5.50 sekilogram atau harga di ladang untuk getah sekerap adalah di bawah RM2.20 sekilogram. Perbezaan harga akan ditampung oleh Kerajaan bagi pengeluaran yang dihasilkan oleh pekebun kecil. Langkah ini akan membolehkan para pekebun kecil getah dengan pemilikan purata 2 hektar dan produktiviti cuplump sebanyak 3,000 kilogram/hektar/tahun menikmati pendapatan bulanan sebanyak RM1,100.

4. Pada masa ini, Kerajaan tidak bercadang untuk menetapkan harga lantai getah sekerap kerana akan melibatkan peruntukan kewangan yang tinggi. Sebagai contoh, sekiranya harga lantai getah sekerap ditetapkan kepada RM4.00 sekilogram dan berdasarkan kepada pengeluaran 2017, Kerajaan akan memerlukan peruntukan tambahan sebanyak RM2.5 billion setahun.

5. Di samping itu, Kerajaan juga tidak dapat mempertimbangkan cadangan mewujudkan harga lantai berdasarkan kepada faktor-faktor berikut:

(i) Penetapan harga lantai memerlukan sumber kewangan yang tinggi bagi menyokongnya sekiranya harga getah asli dunia mengalami tren penurunan yang mendadak;

(ii) Menyediakan ruang kepada aktiviti spekulasi harga dalam kalangan para penjual getah dengan menekan harga ke paras rendah dan mengharapkan Kerajaan akan menampung perbezaan di antara harga pasaran dan harga lantai; dan

(iii) Menyediakan ruang kepada aktiviti penyeludupan getah dari luar negara memandangkan harga tempatan adalah lebih tinggi berbanding dengan harga antarabangsa.

6. Kerajaan turut amat prihatin kepada kebajikan pekebun kecil getah yang banyak bergantung kepada pengeluaran sekerap. Memandangkan harga getah cair/lateks adalah lebih tinggi berbanding sekerap dan menjadi keperluan utama pihak industri, Kerajaan akan memberi fokus dalam menambahbaik kemudahan pengeluaran lateks di seluruh negara. Kerajaan akan memperkasa Pusat-pusat Pengumpulan Getah (PMG) bagi memudahcara proses pengumpulan lateks secara berpusat. Langkah ini diharap dapat meningkatkan pengeluaran lateks dalam negara dan mengurangkan kebergantungan kepada import lateks, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil melalui peralihan daripada pengeluaran sekerap kepada lateks. Di samping itu, di dalam meningkatkan pembangunan industri getah ini, Lembaga Getah Malaysia akan terus membuat penyelidikan dan pembangunan (R&D), membina infrastruktur dan melaksana pelbagai program termasuk menyediakan insentif ujian tayar dan SMR kepada industri.

-Tamat-

6 November 2018