mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter youtube faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

PENGENALANSKALAKADAR PINJAMAN

PROGRAM PINJAMAN LADANG HUTAN

pplh 01

pplh 01

pplh 01


Untuk lebih maklumat lanjut sila emelkan kepada:

Unit Ladang Kayu
Bahagian Kemajuan Industri Kayu Kayan, Tembakau dan Kenaf (KTK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-8892 1610
Emel :