mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter youtube faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

PENGUMUMANJADUAL LATIHANPENUBUHAN IMPACHUBUNGI KAMIPELAKSANA LATIHAN

KEMASUKAN KE AKADEMI HEVEA MALAYSIA SESI 2021/2022 DIBUKA

Permohonan Mengikuti Program Sijil Teknologi Getah (STG) Sesi 2021/2022 telah pun dibuka.
Kepada mereka yang berminat, sila ke pautan berikut untuk permohonan!
Semoga berjaya!
http://bit.ly/STG_IntakeOgos2021

2022 Hevea 1

2022 Hevea 1

No. Agensi Nama
1. sawit

IMPAC

https://www.impac.edu.my/impac-courses

2. sawit
Lembaga Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Board (MPOB)

https://www.impac.edu.my/copy-of-mpob-2021
3. get
Lembaga Getah Malaysia (LGM)/
Malaysia Rubber Board (MRB)

https://www.impac.edu.my/lgmtraining2021
4. timber
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia/
Malaysian Timber Industry Board (MTIB)

https://www.impac.edu.my/mtibtraining2021
5. koko Lembaga Koko Malaysia (LKM)/
Malaysian Cocoa Board (MCB)

https://www.impac.edu.my/lkmtraining2021
6. lada
Lembaga Lada Malaysia/
Malaysian Pepper Board (MPB)

7. tembakau

Lembaga Kenaf & Tembakau Negara (LKTN)/
National Kenaf and Tobacco Board

https://www.impac.edu.my/lktntraining2021

8. mpoc

Majlis Minyak Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Council (MPOC)

9. mrepc2 Majlis Getah Malaysia /
Malaysian Rubber Council (MRC)
10. mtc Majlis Kayu Kayan Malaysia/
Malaysian Timber Council (MTC)

http://mtc.com.my/events-Seminars.php
11.
mpocc

Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Council Certificate (MPOCC)

https://www.mpocc.org.my/mspo-training

12. mtcc

Majlis Pensijilan Kayu Malaysia/
Malaysian Timber Certification Council (MTCC)

impac buildingIMPAC telah ditubuhkan sebagai Syarikat Berhad Menurut Jaminan (Company Limited by Guarantee) di bawah Seksyen 24, Akta Syarikat 1965 pada 4 November 2010. 

Penubuhannya adalah bertujuan untuk menggabungkan dan menyelaras semua kursus dan latihan yang dilaksanakan oleh semua agensi di bawah satu organisasi.

Visi
Melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran melalui latihan berasaskan akademik dan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri komoditi

Misi
Menjadi sebuah institusi latihan  bertaraf antarabangsa yang dinamik dan unggul bagi memenuhi keperluan tenaga mahir di sektor perladangan dan komoditi

Objektif

  • Menjadi institusi latihan induk kepada institut latihan agensi di bawah MPI
  • Mengoptimakan sumber latihan sediada di bawah MPI dan agensi
  • Menawarkan kursus umum dan spesifik mengenai sesuatu komoditi
  • Melahirkan tenaga kerja terlatih di sektor perladangan dan komoditi
  • Menyelaras dan memperluaskan liputan/skop latihan kemahiran

impac buildingIbu Pejabat IMPAC:

  Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia, No 6, Persiaran Institusi Bandar Baru Bangi , 43000 Kajang, Selangor, Malaysia

  +603 8769 3826

 +603 8920 1749

 

  https://www.impac.edu.my/

sub


Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan sila hubungi

Bahagian Penggalakan Inovasi dan Modal Insan Industri (PIMI)
Innovation Promotion And Industrial Human Capital Division (PIMI)
No.Tel: 03-88878373 Email: